Samen naar een betere en eerlijkere samenleving!

Als ik minister was dan zou ik

dat probleem of vraagstuk direct aanpakken. En daarmee de hele samenleving vooruit helpen.’
Hoe vaak denk je dat niet, verzucht je dat misschien wel? ‘Waarom ziet de minister die oplossing niet? Waarom komt dit idee niet op de politieke agenda in de 2e Kamer?’ Nou simpel, omdat vele goede ideeën en plannen de Haagse politiek niet bereiken. Omdat ze geen podium krijgen en daarmee geen steun. Beleidsvoorbereidende ambtenaren komen jammer genoeg niet of nauwelijks toe aan lange termijn vraagstukken of visionaire denken, ‘de stip op de horizon’ en ‘waar gaan we met z’n allen toe’, wat is ons toekomstperspectief?  Wat zij bedenken kunnen ze niet allemaal opschrijven. Ze zitten vaak klem binnen de politieke consternatie. Hun plannen moeten passen binnen het stramienvan hun minister en zijn collega’s. Dus vrijheid van denken oké, maar dat vooral niet communiceren!

Dát gaat nu veranderen. Via de 3de Kamer der Staten-Generaal kan iedereen vanaf nu ideeën en oplossingen presenteren, anderen deelgenoot maken, laten oordelen en mogelijk ondersteunen. Dit is het podium èn de directe weg naar de Haagse politiek. Krijgt een voorstel voldoende vóórstemmen, (40.000) dan moet de 2e Kamer dit in behandeling nemen. Inspraak ten top, burgerparticipatie zoals die bedoeld is. Voor jou, voor iedereen in Nederland.