Belasting over verzekeringspremie overhevelen naar de BTW.

Belasting over verzekeringspremie overhevelen naar de BTW.

Een aparte belasting? Weg ermee!

Lees meer

BTW-tariefdifferentiatie inzetten ten gunste van gezondheid en milieu.

BTW-tariefdifferentiatie inzetten ten gunste van gezondheid en milieu.

Met de BTW aan het (be)stuur!

Lees meer

Verhoging vrijstelling vermogensbelasting op spaargelden of invoering ervan op de overwaarde eigen woning

Verhoging vrijstelling vermogensbelasting op spaargelden of invoering ervan op de overwaarde eigen woning

Gelijke monniken met de huurders! 

Lees meer

Directe afdracht door werkgever van ingehouden Loonbelasting en premies Sociale Lasten

Directe afdracht door werkgever van ingehouden Loonbelasting en premies Sociale Lasten

Dat geld is al van onze schatkist!

Lees meer