Schadeafhandeling (blikschade) bij motorvoertuigen voortaan bij toerbeurt!

Stuivertje wisselen?

De feiten
 • Bij iedere schade als gevolg van een aanrijding met voertuigen
  • moet eerst worden bepaald wie de schuldige is.
  • dit gaat vaak gepaard met uitvoerig politieonderzoek ter plaatse,
  • gevolgd door het ‘touwtrekken’ tussen de verschillende verzekeraars
  • met vaak veel juridische kosten
  • en vertraging van de afhandeling
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik met schadeverzekeringsmaatschappijen afspreken, dat als er bij een aanrijding, uitsluitend sprake is van blikschade bij 1 of meer partijen, zij de schadeafwikkeling hiervoor bij toerbeurt afwikkelen.

Als er een aanrijding tussen motorvoertuigen in het verkeer plaatsvindt en de partijen hebben elk een andere verzekeringsmaatschappij, (en dat is heel vaak) is de afwikkeling onnodig kostbaar en vaak langdurig.

Laten de verzekeringsmaatschappijen onderling afspreken telkens op basis van de kloktijd van het accident telkens om-en-om alle kosten voor hun rekening te nemen. Gemiddeld zullen ze daar niet op voor- of achteruitgaan, maar wel efficiencywinst genereren!

De voordelen
 • besparing op de afwikkelingskosten
 • sneller het dossier kunnen sluiten
 • minder juridische kosten!
 • tevredener verzekerden
 • minder zaken voor het gerechtelijk apparaat
 • kortere politie onderzoek
 • minder kans op het ontstaan van files
De nadelen
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Infrastructuur
Wie helpt ons aan
 • Wie helpt ons aan een oplossing voor de bonus malus regeling en het eigen risico, die dit idee in de weg staan
 • meer gedetailleerde cijfers en/of meer voor en nadelen
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Lid van de 3de Kamer der Staten-Generaal
Publicatiedatum van dit voorstel: 06/02/2024

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar