Voorkomen van onnodige rioolwaterverontreiniging

Voorkomen van onnodige rioolwaterverontreiniging

Voorkomen van onnodige rioolwaterverontreiniging

Lees meer

Nederland pleit voor invoering van accijns op kerosine in de hele EU

Nederland pleit voor invoering van accijns op kerosine in de hele EU

3 vliegen in 1 klap (zie onder de voordelen)

Lees meer

de Oostvaardersplassen natuurlijker maken door vestiging van meerdere soorten

de Oostvaardersplassen natuurlijker maken door vestiging van meerdere diersoorten

Ook de wolven zijn hier wel welkom! Laat de ‘natuur’ zijn gang gaan!

Lees meer

Vogels beschermen tegen de gevaren van windmolens

Vogels beschermen tegen de gevaren van windmolens

Beter tien vogels in de lucht dan 1 dood op de grond.

Lees meer

Nieuw, noodzakelijk milieu- en mensvriendelijk systeem voor aan huis bezorging

Nieuw, noodzakelijk milieu- en mensvriendelijk systeem voor aan huis bezorging

Stop belastende polonaise van achter elkaar aanrijdende bezorgers

Lees meer

Drinkwater bij bovengemiddeld gebruik met progressieve tarieven belasten.

Drinkwater bij bovengemiddeld gebruik met progressieve tarieven belasten.

De te grote verbruiker betaalt!

Lees meer

BTW-tariefdifferentiatie inzetten ten gunste van gezondheid en milieu.

BTW-tariefdifferentiatie inzetten ten gunste van gezondheid en milieu.

Met de BTW aan het (be)stuur!

Lees meer

Nederland een mooi land, maar niet met al die graffiti, aanplakbiljetten en stickers!

Nederland een mooi land, maar niet met al die graffiti, aanplakbiljetten en stickers!

Alle onderkalkers overkalken!

Lees meer