Nederland een mooi land, maar niet met al die graffiti, aanplakbiljetten en stickers!

Nederland een mooi land, maar niet met al die graffiti, aanplakbiljetten en stickers!

Alle onderkalkers overkalken!

De feiten

De graffitispuiters brengen overal vandalistische ‘versieringen’ aan!

Zij brengen niet alleen hun ‘tag’ en ‘pieces’, maar vaker ook racistische beledigingen of kwetsende teksten aan en ontsieren daarmee vele plekken.

De een noemt het vandalisme, de ander ‘Straat-kunst’

De Nederlandse Spoorwegen zijn jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro kwijt aan het verwijderen van graffiti op treinen. Vorig jaar werden meer dan 140.000 vierkante meter trein ondergespoten. Treinen moeten voor de schoonmaak tijdelijk uit de dienstregeling, met alle gevolgen voor de reizigerscapaciteiten. Deze vorm van vandalisme lijkt moeilijk te stoppen en neemt ook nog verder toe.

De wildplakkers plakken posters en stickers op alle plekken waar ze maar kunnen.

Bij deze twee uitingsvormen is duidelijk sprake van verloedering van de omgeving en de openbare ruimte! Sommige mensen zien graffiti als kunstvorm, maar het is geen kunst, het is heel veel schade! Geeft velen een onprettig en voor sommigen zelfs een onveilig gevoel. Er is een algemene ergernis over deze vervuiling van talloze oppervlakken in de openbare ruimte.

 • blinde muren van huizen en bedrijfspanden
 • bruggen, tunnels en viaducten
 • bus- en tramhuisjes
 • de gehele Betuwelijn
 • garagedeuren
 • gedenktekens
 • geluidsschermen langs ring- N- en A-wegen
 • idem bij de glazen schermen
 • kasten van nutsbedrijven
 • lantaarnpalen
 • muren en schuttingen langs alle spoorlijnen
 • pilaren van viaducten
 • straatmeubilair
 • treinstellen, trams, metro en autobussen
 • verkeersborden
 • verkeerslichten

enzovoorts, kortom ons hele land is vol gekladderd en volgeplakt! Vooral rustige plekken zijn vaak in de nacht het doelwit! Als iets eenmaal stuk, vies of besmeurd is, nodigt dat uit om de rest ook te laten versloffen. Verloedering is dan een feit en dat versterkt de sociale onveiligheid. Graffiti en wildplak zijn ook een slecht visitekaartje voor bezoekers van land, stad, dorp, station, lucht- en zeehaven. Sommige gemeenten nemen wel maatregelen (zie hiervoor: Meer informatie:) maar het blijft dweilen met de kraan open. In de rest van het land wordt er op dit moment niet of nauwelijks opgetreden en zelden iets verwijderd, waardoor ‘ons mooie land’ er steeds lelijker uit gaat zien. Er wordt schade toegebracht aan eigendommen van ons allen en gezamenlijk dragen we de kosten van de schoonmaak, herstel of vervanging via onze staatskas of de gemeentebelastingen.

Het verwijderen van de aangebrachte graffiti en posters kost vele miljoenen waardoor het niet meer verwijderen steeds normaler is geworden. Ook noodzakelijke rijstrookafsluitingen om de bekladding te verwijderen zijn kostbaar en veroorzaken vaak files. Graffiti en aanplakbiljetten worden tegenwoordig bijna alleen nog weggehaald, tijdens periodieke reguliere grootonderhoudsbeurten. Een uitzondering geldt voor kwetsende uitingen, die worden doorgaans wel meteen weggepoetst.

Voor het schoonmaken van graffiti naast je voordeur draait de huiseigenaar vaak zelf op.

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik om dit wijdverspreide probleem voor goed aan te pakken en uit te bannen een aantal strikt uit te voeren maatregelen nemen zoals

aan beheerders en eigenaren van de misbruikte oppervlakken opdracht geven deze problematiek rigoureus aan te pakken en hen aanraden zich niet te laten ontmoedigen door de stelling dat na verwijdering de graffiti in ‘no time’ weer terug is maar door gezamenlijk optreden deze uitwassen voorgoed uit te bannen en wel als volgt;

Iedere in de groep direct betrokkenen en bij dit onderwerp genoemde partijen dienen de volgende acties en maatregelen te nemen:

 • Nodig in uw regio het bedrijfsleven uit om op basis van duidelijke specificaties, offertes uit te brengen, voor een bepaalde perioden(4 of  5 jaar) in hun beheersgebied eerder aangebrachte en telkens nieuw aan te brengen graffiti en aanplakbiljetten te verwijderen en de oppervlakken in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
 • Dit moet resulteren in  4 of 5 jaar lopende contracten, zodat door hen kan worden geïnvesteerd in materieel en kennis.
 • Specificatie:

1.) Muren, ruiten, schuttingen, pilaren, viaducten, tunnels, geluidswallen, kortom alle daarvoor misbruikte oppervlakken in de openbare ruimte, de daarop aangebrachte graffiti en aanplakbiljetten op deskundige wijze te verwijderen, te reinigen en de oppervlakken in de oorspronkelijk staat terug te brengen.

2.) Bij iedere melding, gedaan op een daartoe speciaal te openen website van een van de onderhavige partijen (w.o. gemeenten, waterstaten etc.) verplichten de gecontracteerde partijen zich:

 • Deze direct binnen 48 uur te verwijderen.
 • Als dat niet lukt, deze per direct met neutrale muurverf te overschilderen en daarna binnen een redelijke termijn te verwijderen.

Mijn ministerie zal aan een daartoe gespecialiseerde softwarebedrijven opdrachten verstrekken:

 • software te ontwikkelen waarmee op basis van patroonherkenning de door de verschillende diensten ingezonden afbeeldingen kunnen worden herkent op basis van de ‘handtekening’ van veroorzakers, waardoor de opsporing en berechting zal worden bevorderd.Hiervoor een databank inrichten waarin alle geconstateerde graffiti-beelden worden opgeslagen. Door herkenbare graffititekens worden daders sneller achterhaald. Wordt een spuiter herkent of betrapt, kan het bestand worden opgezocht op elders toegebrachte schade. Vaak laat de maker een ’tag’ achter, een ‘handtekening’ waardoor andere graffitispuiters weten wie deze heeft aangebracht.
 • een gebruikersvriendelijk website te ontwerpen waar per Veiligheidsregio de daaronder vallende gemeenten en andere beheerders hun meldingen kunnen doen onder vermelding van:
  • datum wanneer geconstateerd
  • exacte locatie Straat/huisnummer of X/Y-coördinaten
  • kleurenfoto of video van het object).
 • waar de uitvoerende bedrijven verslag kunnen doen van door hen in opdracht genomen en uitgevoerde activiteiten, met foto van het resultaat na herstel en daarvoor gemaakte kosten.
 • en een voor iedereen openbaar toegankelijk deel om geïnteresseerden te informeren over problematiek, de kosten de gevolgen en resultaten van de acties etc.

Ook zal mijn Ministerie laten onderzoeken of:

 • invoering van een legitimatieplicht voor wie een spuitbus koopt in te voeren is en verkoper van spuitbussen te verplichten al hun spuitbusverkopen hiermee te verantwoorden.
 • spuitbussen duurder kunnen worden gemaakt door invoering van of statiegeld, een hoger btw-tarief of invoering van accijns.

In overleg met de gemeenten wegbeheerders en alle andere betrokkenen

zal ik deze verzoeken:

 • een complete Inventarisatie te maken van bekladdingen in hun gemeenten met per bekladding of beplakking de exacte locatie gegevens en foto’s.
 • direct op voornoemde website melding te maken van nieuw verschenen bekladdingen in de openbare ruimte van hun gebied
 • de uitvoering van verwijdering en herstel van de ‘voorraad’ vervuilde plekken zodanig te organiseren, dat in het kader van het ‘lik-op-stuk’-beleid de laatst aangebrachte graffiti telkens het eerste wordt verwijderd.
 • Camera’s met bewegingsdetectie inzetten op de daarvoor ‘gevoelige’ plekken.
 • informatie te verstrekken over mogelijke daders en/of geverbaliseerden in hun beheersgebied.
 • de eigenaren van particuliere panden, die zelf geen actie willen ondernemen om graffiti te verwijderen hierop aanpakken, waarbij gemeenten zich kunnen beroepen op artikel 13 van de Woningwet, waarin staat dat B&W pandeigenaren kunnen verplichten voorzieningen te treffen e.a. te reinigen, anders volgt er een dwangsom.
 • een ‘lik-op-stuk’-beleid te voeren, waarbij veel meer graffiti-spuiters op heterdaad worden betrapt.
 • Ook bestraffing als taakstraf te onderzoeken om te kunnen zetten bij de toepassing van dit artikel.
 • De hoge boetes, plus het op de vervuilers verhalen van de herstelkosten (de effectiviteit hiervan is aanzienlijk, blijkt ook uit de ervaringen in het buitenland)
 • alle ‘wild geplakte’ posters en stickers worden voortaan op kosten van de belanghebbende bij de poster tegen een vast tarief, (van bijvoorbeeld. €50) per stuk verwijderd.

Ik wil echter niet alleen repressief optreden zonder alternatieven te bieden.

 • Voor bestrijding van het wildplakker dienen gemeenten te zorgen voor voldoende openbare aanplakzuilen zodat ook plaats wordt gegeven aan deze uitingsvorm.
 • Een of meer gedoogplekken plekken aan te wijzen of te creëren, waar men vrijelijk de graffiti-‘kunsten’ mag bedrijven. Mogelijk weerhoudt dat de spuiters ervan door te gaan met hun illegale en tevens strafbare activiteiten.

Bij de start van deze actie

 • dienen alle gemeenten, provincies, het Rijk en het openbaar vervoer (spoorwegen, bus-, metro- en trammaatschappijen) in 1 kwartaal alle graffiti van hun bezittingen hebben verwijderd.
De voordelen

Na realisatie en enkele jaren van herstelwerkzaamheden:

 • Ons land wordt weer toonbaar
 • Besparing van vele 10-tale miljoenen euro’s schoonmaakkosten
 • Onbespoten muren en afscheidingen geven een aangenamer gevoel
 • Mooie graffitikunst op saaie muren
De nadelen
 • Alle betrokkenen moet weer actief worden
 • Kosten van de schoonmaak en onderhoudskosten
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Bus- metro en trambedrijven
 • Havenbedrijven
 • Luchthavens
 • Ministerie van Verkeer en infrastructuur
 • ProRail
 • Provinciale Waterstaten
 • Rijks Waterstaat
 • Spoorwegen
 • Veiligheidsregio met hun gemeenten
Wie helpt ons aan

Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te maken kosten.

meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Foto/video