In Memoriam

Op 26 maart 2024 is Tom van Rijn, de initiatiefnemer van deze website, tot onze grote spijt overleden. Hij was de initiator van de website, de oprichter van de Stichting 3e Kamer en zette talloze ideeën op deze website. Ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan een veiliger, rechtvaardiger en beter functionerende samenleving. Tom wilde graag dat zijn werk wordt voortgezet.

Wat willen wij bereiken?

Het initiatief

Initiatiefnemer

Het platform ‘Als ik minister was’ is een initiatief op basis van een idee van Tom van Rijn. Van Rijn was eerder onder andere de bedenker en grondlegger van de geografische databank Tele Atlas. In 1984 gelanceerd en in de jaren daarna verder ontwikkeld tot een internationaal gerespecteerd systeem o.a. voor GIS- en navigatietoepassingen. Tele Atlas werd in 2000 beursgenoteerd en in 2008 door een overname door TomTom van de beurs gehaald.

Stichting met ideële doelstelling

Van Rijn heeft zijn idee ‘Als ik minister was’ onder de naam 3De Kamer der Staten-Generaal als stichting met ideële doelstelling ingeschreven en geregistreerd. De stichting heeft geen winstoogmerk maar stelt zich ten doel faciliteiten beschikbaar te stellen voor het oproepen tot ideeën, plannen en voorstellen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbatering van onze maatschappij en de kloof tussen politiek verantwoordelijken (Kabinet, 2e en 1e Kamer) zodanig te verkleinen dat de burger het gevoel heeft direct invloed te kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid (burgerparticipatie).

Sponsoren en donateurs

De stichting functioneert op basis van bijdragen van sponsoren en donateurs, zonder dat deze invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de activiteiten van de stichting, de voorstellen en de website.

De stichting 3de Kamer der Staten-Generaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86193813

De stichting heeft een AMBI-status, zodat sponsorbedragen door de gever met de belasting kan worden verrekend en de stichting over deze ontvangsten geen belasting behoeft te betalen.