In Memoriam

Op 26 maart 2026 is Tom van Rijn, de initiatiefnemer van deze website, tot onze grote spijt overleden. Hij was de initiator van de website, de oprichter van de Stichting 3e Kamer en zette talloze ideeën op deze website. Ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan een veiliger, rechtvaardiger en beter functionerende samenleving. Tom wilde graag dat zijn werk wordt voortgezet.

Doe actief mee en werk aan een betere samenleving.

Je hebt zelf invloed op jouw leven en dat van anderen!

Vele Nederlanders vinden de afstand tot de politiek te groot. Missen visie. Zien verstarring, politieke gijzeling tussen partijen, verouderd patroondenken en vastgeroest gedachtengoed.

Zij willen zelf direct bijdragen aan verbeteringen in onze samenleving, maar hebben geen directe invloed. Eens in de vier jaar kiezen we ‘onze volksvertegenwoordigers’ en moeten dan verder noodgedwongen toezien. Terwijl wij wel interessante ideeën hebben en oplossingen voor problemen zien. Maar nooit de politieke agenda halen door de afgesloten wegen en de afstand tot de politieke arena.

Ben jij zo iemand die zelf actief wil meewerken aan een betere samenleving, ideeën inbrengen, praten over voorstellen van anderen, plannen ondersteunen en direct invloed uitoefenen op de politieke agendering en besluitvorming? En wil jij graag mee denken, beoordelen, praten, stemmen? Dan ben je hier op de juiste plek en heb je de juiste weg gevonden!