de Oostvaardersplassen natuurlijker maken door vestiging van meerdere soorten

de Oostvaardersplassen natuurlijker maken door vestiging van meerdere diersoorten

Ook de wolven zijn hier wel welkom! Laat de ‘natuur’ zijn gang gaan!

De feiten
 • Is een natuurgebied, ontstaan door drooglegging van de Flevopolders, groot ca. 56 KM2 en is een deel van het gebied Nationaal Park Nieuw Land
 • Een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, bebossing onder beheer van Staatsbosbeheer.
 • Deze Oostvaardersplassen zijn onderdeel van het ‘Nationaal Park Nieuw Land’.
 • Veel mensen bezwaar maken tegen deze onnatuurlijke vorm van populatiebeheersing.
 • Het gebied is omheind en voor het publiek niet vrij toegankelijk. Wel zijn er mogelijkheden voor wandelingen aan de randen van het gebied.
 • In dit min of meer afgesloten gebied zijn grote grazers als heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten uitgezet en zijn er naast de vele vogelsoorten ook vossen, reeën hazen en konijnen in het gebied.
 • Bij de uitgezette dieren wordt uitgegaan van een natuurlijke manier leven, waaronder het niet ruimen van dode dieren en het niet bijvoeren bij voedseltekorten.
 • Jaarlijks moeten zowel veel Konikpaarden alsook Edelherten worden afgeschoten om de populatie beheersbaar te houden en om te voorkomen, dat in lange winters er onvoldoende voedsel is met als gevolg veel sterfte

door honger en uitputting.

 • Bijvoorbeeld in oktober ‘17 waren er nog ca. 5.200 dieren. Na die winter nog maar ca. 2.200.  Bijna 3.000 waren afgeschoten door Staatsbosbeheer of door honger gestorven.
 • Ook stellen we vast, dat in dit natuurgebied voor deze in het wild levende grote grazers geen natuurlijke vijanden zijn.
 • Daarnaast speelt het probleem van de in ons land terugkerende wolvenpopulatie die in sommige gebieden veel schade toebrengen aan kuddes schapen en erger:
 • Het wachten is op het omslagpunt dat ongetwijfeld gaat komen, bv. als een kind door dit roofdier wordt aangevallen.
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik bevorderen, dat er gekozen wordt voor een meer natuurlijke aanpak van de jaarlijkse ‘overbevolking’ in dit natuurgebied

Vestig naast de grote grazers er ook een voldoende aantal predatoren (wolven) en aaseters (hyena’s, aasgieren) die in ons klimaat kunnen overleven, die elk ook dagelijks aan de kost willen komen en op deze wijze het natuurlijk evenwicht beter in stand houden.

De wolven en wilde zwijnen, die gespot worden in woonwijken en op die plekken waar de populatie of de overlast te groot wordt, deze dieren met een peilschot verdoven en overbrengen naar de Oostvaardersplassen.

Voorstanders van de wolf hebben het over de natuur moet zijn loop hebben,

 • maar Nederlandse natuur beperkt zich tot een aantal aangeharkte locaties.
 • Men was naast de wolf en de vos blij met de terugkeer van de Bever en de Otter.
 • Ze zijn er nu in grote getale en brengen ernstige schade toe aan dijken en bermen, om over de Otters maar te zwijgen die de NS en haar reizigers plagen met tijdelijk uitgevallen spoortrajecten..

Dus deels overbrengen van wolven naar dit gebied heeft de voorkeur

 • boven schade aan o.a. schapen en andere dieren
 • of het afschieten van te veel wolven

Onderzoek in stellen of het gebied in Noordoostelijke richting nog wat kan worden vergroot, zodat er nog wat meer ruimte komt voor alle dieren.

De voordelen
 • Minder hongerlijdende grazers
 • Minder jaarlijkse afschot
 • Minder overlast en schade door wolven elders in het land.
 • De natuur doet zijn werk en dat willen de natuurliefhebbers
De nadelen
 • Er zullen ongetwijfeld weer nieuw emotionele discussies ontstaan.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van natuur
 • Provincie bestuur Flevoland
Wie helpt ons aan
 • Meer vóórs- en tegens?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 18/05/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

2 Reacties
 1. 33.01hs32tpscdbp3aq693demb40a@mail5u.fun
  33.01hs32tpscdbp3aq693demb40a@mail5u.fun zegt:

  quis libero at quibusdam nemo. reprehenderit qui deleniti delectus beatae reprehenderit. minus harum deserunt iure ad eos atque consequatur sed assumenda perspiciatis accusantium veritatis rerum sunt ipsum sint voluptatem consectetur qui eum. omnis ullam excepturi vero nesciunt autem ut et vel et amet ratione a.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *