Nieuw, noodzakelijk milieu- en mensvriendelijk systeem voor aan huis bezorging

Nieuw, noodzakelijk milieu- en mensvriendelijk systeem voor aan huis bezorging

Stop belastende polonaise van achter elkaar aanrijdende bezorgers

De feiten
 • Nu rijden
  • postbezorgers
  • pakketdiensten (een 10-tal)
  • dagbladbezorgers
  • Huis-aan-huisbladen bezorgers
  • folderbezorgers
  • apothekers
  • maaltijdbezorgers (met zelf nog te bereiden maaltijden)

allemaal achter elkaar aan, om nog maar te zwijgen van:

bezorgers van kant-en-klaar maaltijden

pizzakoeriers

bloemisten

banketbakkers

geld- en waarde transporteurs

en supermarkten die boodschappen bezorgen.

 • De dagelijkse bezorging bestaat naar schatting uit meer dan:
  • 2 miljoen pakketten (ca. 525 miljoen per jaar)
  • 25 miljoen folders
  • 7 miljoen (bezorgde) landelijke en regionale kranten
  • 8 miljoen briefpoststukken (aantal neemt jaarlijks met meer dan 7% af)
  • 2,8 miljoen huis-aan-huisbladen
  • 100.000 retourzendingen
  • 15.000 medicijnenbezorgingen (van 2.000 apothekers)
  • 1 miljoen andere bezorgacties
  • 70.000 tijdschrift uitleenportefeuilles
 • Verschillende gemeenten plaatsen, doorgaans in samenwerking met commerciële bedrijven, afhaalboxen waar geadresseerde zijn pakket kan ophalen.
  • Het aantal afhaalpakketten bij deze methode ligt momenteel op 5 tot 10%.
  • Nadeel is, dat vaak weer de auto wordt gepakt om af te halen, daarmee kosten veroorzaakt en nadelig is voor het milieu.
  • Ook zijn er initiatieven waarbij met de fiets met aanhanger, pakketten worden rondgebracht. (Groene brigade) Prima voor in de stad, maar minder geschikt in de buitengebieden.
 • Er zijn circa 8 miljoen particuliere brievenbussen.
 • Regelmatig wordt geconstateerd dat:
  • Werklozen met een uitkering, aan het werk zijn bij deze vormen van bezorging
  • Ook worden bezorgers zonder verblijfsvergunning ingezet
  • Bezorgers te lange werkdagen hebben
  • Vaak te lage lonen worden betaald
  • Vooral bij flats en appartementen worden pakketten vaak, zonder eventuele vereiste handtekening, in de lift gelegd of in de hal achtergelaten.
 • Er was ooit een idee om per straat, bijvoorbeeld een alleenstaande oudere, als straat afhaal/verzamelpunt te laten fungeren en dit middels een eenvoudige raamposter aan te duiden.
  • Dit zou de straat socialer maken en het is handig voor de bezorger.
  • Onduidelijk is of dit plan nog bestaat en al ergens functioneert.
  • Een aantal pakketbezorgers zijn hun wagenpark aan het ‘vergroenen’.
 • Het meest milieuvriendelijk zou de fietskoerier zijn, maar is bewezen onvoldoende waarborg voor dagelijkse inzet. Ook slecht weer is een nadeel en niet geschikt voor de buitengebieden!
 • De overheid is in principe niet bevoegd in te grijpen in de verschillende wijzen van bezorging. (vrije markt)

Het hieronder omschreven voorstel gaat alleen over particuliere adressen en brievenbussen

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik de huidige wijze van ‘huis-aan-huisbezorging’ geheel anders, milieuvriendelijker en veel efficiënter willen organiseren, door zoveel mogelijk, op vrijwillige basis, alle bezorg- en afhaaldiensten te bundelen tot één geconcentreerde actie, en daaraan aan toe te voegen, dat ook pakketten kunnen worden opgehaald en brieven (voor de eigen deur) kunnen worden gepost.

Mijn redenen hiervoor zijn:

 • het terugdringen van CO2-uitstoot van vooral diesel aangedreven bestelauto’s
 • vermindering verkeersintensiteit
 • verhoging van de verkeersveiligheid vooral in de woonwijken
 • wegnemen van de ergernis van bewoners in zake achter elkaar rijdende en aanbellende bezorgdiensten.
 • minder lastigvallen van de buren die een pakket kunnen aannemen.
 • Dat dit sterk kostenverlagend werkt door efficiënte samenvoeging van rij- en afleveracties, waardoor tarieven van diverse vormen van bezorgen kunnen worden verlaagd.
 • het algemene personeelstekort verlichten door de vele personen die bij de huidig wijze van uitvoering betrokken zijn vrij te maken voor andere banen

e.a. met de volgende uitgangspunten:

 • dat ik dit wil invoeren voor alle particuliere brievenbusadressen in Nederland
 • dat e.a. op basis van vrijwilligheid is ten aanzien van huidige bezorgdiensten en activiteiten.
 • Dat de prijsstelling door alle te behalen voordelen een sterke aantrekkingskracht zal uitoefenen op de huidige opdrachtgevers tot bezorging.
    • De reguliere pakketbezorgers behouden het werkterrein van:
     • op industrieterreinen en andere plekken gevestigde bedrijven
     • De winkels in zowel A- als B-locaties
     • de aangetekende post blijft bij deze methode buiten beschouwing! (Daarvoor zal verzender/ontvanger naar een postagentschap moeten)

Tijdelijke werkgroep

Om dit voornemen te realiseren, zal ik middelen vrijmaken en een van de TU’s, afdeling Technische Bestuurskunde, domein Transport & Logistiek vragen om dit plan, waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat de bedoeling is, verder uit te werken en aansluitend een werkgroep te formeren, zoals hieronder aangegeven.

Het formeren van een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van:

 • het Ministerie van infrastructuur en verkeer
 • het beroepsgoederenvervoer (NOB)
 • het eigen vervoer (EVO)
 • veilig verkeer Nederland (VVV)
 • de landelijk dagbladen
 • de huis-aan-huisbladen
 • reclamebedrijven met folders verspreiding
 • de groep actieve grote nationaal werkende koeriers (AMP, PostNL, DHL, DPD, GLS, UPS en TNT/FedEx).
 • de groep actieve kleinere en/of regionaal werkende koeriers
 • de apothekers
 • de vakbonden transport en logistiek

Deze werkgroep gaat in overleg en onderneemt in gezamenlijkheid de volgende acties:

 • Er wordt een vennootschap opgericht en een directeur aangesteld die namens de werkgroep de volgende acties gaat ondernemen:
 1. Speciale voertuigen
 • Het bedrijfsleven uitnodigen om met ontwerpvoorstellen te komen voor de productie (vermoedelijk ca. 500) aanschafprijs en levering aan financial- leasemaatschappijen van een speciaal daartoe te ontwikkelen voertuig met minimaal de volgende basiseisen: Zie verder onder: meer informatie
 • Het leverende bedrijf dient in de aanbieding tevens een bedrag te offreren waarvoor periodiek en ter plaatse (het basisstation) noodzakelijk onderhoud zal worden uitgevoerd.
 1. Financiering van de voertuigen

De in Nederland gevestigde autoleasebedrijven uit te nodigen

 • offertes uit te brengen tegen welk maandtarief, (op basis van 60 maanden) in ‘financial-leasing’ die bereid zijn, deze voertuigen aan rayonexploitanten ter beschikking te stellen
 • of men dit wil doen voor een deel of het gehele wagenpark.
 1. Centrale aanpak

Vanuit de verschillend distributiecentra van de

 • pakketbezorgers
 • postorderbedrijven
 • post sorteerafdelingen
 • krantenuitgevers
 • folderverspreiders
 • apothekers

worden de te bezorgen pakketten brieven etc. op een centraal punt in de wisselcontainers geplaatst.

Vervoerders rijden in het 2de deel van de nacht deze naar de verschillende basisstations en wisselen deze om voor die daar staan opgesteld.

 1. Basisstations

Voor iedere regio dient een basisstation te worden gecreëerd (grote garagebox of gelijkwaardig (gehuurd)

 • Hierin dient voldoende plaats te zijn voor de stalling van het voertuig, een wisselcontainer en opslagrek.
 • Met elektrische aansluiting voor verlichting en opladen van het voertuig.
 1. Softwareprogrammatuur

Softwarebedrijven uitnodigen offerte te maken om een softwareprogramma te ontwikkelen dat kan bepalen, in hoeveel economisch verantwoorde regio’s met optimale omvang en juiste vestigingsplaats van de basisstations.

Zie onder: Nadere informatie:

 1. Tariefstellingen

Het vaststellen van standaardtarieven voor:

 • het bezorgen van pakketten
 • het ophalen, wegen en afrekenen van pakketten
 • het afleveren van briefpost in de brievenbus (per bus of per brief)
 • afleveren van de krant(en)
 • afleveren van huis-aan-huisbladen.
 • bezorgen van losse folders en/of folderpakketten
 • afleveren van medicijnen
 • afleveren van overige goederen of producten.
 1. Personele bezetting

Zorg te dragen, dat er een CAO voor het personeel van deze activiteit tussen partijen tot stand wordt gebracht, e.a.

 • met een fatsoenlijke beloning voor betrokken werknemers
 • met duidelijke werktijdafbakening
 • verstrekking van (verplicht) uniform. (ook belangrijk voor herkenbaarheid)
 1. Kostenbegroting

Een kostenbegroting te maken voor de exploitatie van een basisstation met kosten als:

 • Huur van het basis station
  • Elektriciteitsverbruik (verlichting en opladen voortuigbaterij)
  • Verzekering van voertuig en wettelijke aansprakelijkheid
  • Personele kosten (bezetting 2 of 3)
  • Administratiekosten
  • Leasetermijnen van het voertuig
  • Diversen en onvoorzien
 1. Realisatiefase

Bij de start worden transportbedrijven en/of andere geïnteresseerden uitgenodigd in te schrijven op de exploitatie van:

 • 1 basisstations
 • meerdere basisstations
 • alle basisstations
 • met een contractduur van 5 jaar
 • en een optie op 5 jaar contractverlenging

De werkgroep dient bij haar plannen en uitvoering rekening te houden met onderstaande informatie.

 • Globaal dient de praktijk er na invoering als volgt uit te zien:

Ieder voertuig wordt bezet door in principe 2 personen, met eenzelfde salarisniveau, die in elkaars functie volledig verwisselbaar moeten zijn.

 • Chauffeur/administrateur/bezorgvoorbereider
  • Rijdt het voertuig volgens de vooraf vastgestelde route telkens naar het volgende adres.
  • Tijdens de wachttijd (terwijl de bijrijder/adresloper een aflevering doet) bereidt de chauffeur/administrateur/administrateur de volgende bezorging voor. (post, kranten, briefpakjes in de draagtas doen en de pakketten klaar te zetten.)
 • Bijrijder/adresloper
  • Doet het daadwerkelijke bezorg- en ophaalwerk tot aan
   • de brievenbus
   • of de voordeur en belt aan
    • laat aftekenen voor afleveringen
    • weegt evt. aangeboden pakket(ten) en rekent verzendkosten daarvoor (digitaal) af.
    • laat bij afwezigheid een berichtje achter, dat op de volgende werkdag een nieuwe bezorgpoging zal worden gedaan.
   • De per etmaal te verlopen fasen en acties per basisstation

Zie onder: Nadere informatie

 • Deze Huis-aan-huis-ophaal-en-bezorgdienst, dient een aansprekende naam te krijgen.

Onze suggesties daarvoor zijn:

 • Prompt Delivery Service
 • Xxxxx < jouw suggestie!
De voordelen
 • Geen achter elkaar aanrijdende pakketbezorgers meer in de woonstraten en daarnaast:

minder:

 • particuliere kilometers naar brievenbus of postagentschap voor postbezorging
 • verschillende pakketdiensten
 • verkeer in de woonstraten
 • keren dat er wordt aangebeld door verschillende bezorgdiensten
 • vervuiling (CO2) door huidige op fossiele brandstof rijdende bestelauto’s
 • wachten op pakketbezorging
 • lastig vallen van de buren om pakketten voor hen aan te nemen
 • zwartwerken
 • brievenbussen (PostNL kan mogelijk alle brievenbussen opruimen)

meer

 • zekerheden voor de krantenbezorging (is thans een groot probleem i.v.m. te weinig bezorgers)
 • fatsoenlijker inkomen én arbeidsvoorwaarden voor bezorgers ‘nieuwe stijl’
 • door minder voertuigen toename van verkeersveiligheid

Lagere tarieven als gevolg van deze geconcentreerde en efficiënte methode van transport.

De nadelen

minder

 • bijbaantjes voor jeugdige krant- en folderbezorging
 • mensen moeten wel thuis zijn om pakket in ontvangst te nemen en of post mee te geven.
 • Als ook dagbladen in de bezorging worden meegenomen, is er sprake van andere dan de gebruikelijke bezorgtijden.

Voor de ochtendkranten is dit geen oplossing. Deze komen te laat op hun bestemming

Directbetrokkenen bij dit onderwerp

Zie hierboven: Tijdelijke werkgroep

Wie helpt ons aan

Wie helpt ons aan een aansprekende naam en meer gedetailleerde cijfers of een schatting van de te realiseren effecten. meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Meer informatie

Basiseisen voertuig:

 • Aandrijving volledig elektrisch (10 uur ononderbroken)
 • Snelheid maximaal 60 km per uur
 • Indien mogelijk autonoom rijdend (of daarop voorbereid)
 • Carrosserie grotendeels van kunststof, waarvan de buitenzijde in een opvallende (bv. gele) kleur afgewerkt.
 • Lage instap
 • Met de verkeerstechnisch vereiste verlichting
 • Een boordcomputer waarin alle gegevens, de te rijden optimale route, en de overige instructies voor de werkdag, in een centrale computer, worden opgeslagen
 • Voorzien van een updatebel navigatiesysteem
 • Een ‘track and trace ’-systeem voor het op afstand kunnen volgen van voertuig en de pakketten.
 • Naar alle kanten gerichte camera’s (i.v.m. eventueel postende personen en algemene veiligheid)
 • 2 uitsluitend schuivende deuren (bestuurder- en adresloperzijde) dienen uit veiligheidsoverwegingen als schuifdeuren te worden uitgevoerd
 • De 2 kleppen die toegang verschaffen tot de laadruimten dienen naar boven toe te worden opengeklapt en dienen bij regen voor enige beschutting
 • Zowel het openen van de deuren en de kleppen, alsook de 4 sloten, dienen met de (2) afstandsbedieningen elektrisch te worden geopend en gesloten.
  • een oranje PostNL-brievenbus (aan achterzijde naast halve klapdeur)
  • een signaal gevend apparaat om aandacht te vragen voor aanwezigheid in de straat
  • een oranje knipperbol op het dak om aandacht voor de aanwezigheid te ondersteunen
  • meerzijdig zichtbare aanduiding van het voertuignummer
  • het interieur van de laadruimte met stahoogte
  • goede binnenverlichting
  • zowel de bestuurdersplaats als die van de bijrijder zijn draaibaar naar de laadruimte
  • in laadruimte enkele in hoogte en breedte simpel te verstelbare rekken
  • in de laadruimte klapstoeltje voor evt. derde persoon voor al ook kranten en/of folders in de route moeten worden bezorgt.

Nederland kan worden ingedeeld, e.a. op basis van:

 • de demografische en sociaaleconomische variabelen
 • intensiviteit van het verkeer ter plaatse
 • het aantal te bedienen brievenbus adressen
 • het type woningen (flats, rijtjeshuizen, boerderijen etc.)
 • het aantal inwoners
 • de optimale rijroute

zodanig, dat alle gebieden objectief nagenoeg vergelijkbaar zijn qua:

 • omvang
 • kosten van de basisstation
 • inzet van arbeid van de 2 (of 3) medewerkers
 • te rijden kilometers inclusief aan- en afrijden naar eerste en die vanaf laatste afleveradres.
 • tijdbeslag (binnen ca. 8 werkuren inclusief laad- en lostijden op het basisstation)
 • verdienmodel op basis van de gestelde tarieven

De per etmaal te verlopen fasen en acties per basisstation:

 • In de nacht staat het voertuig in het basisstation en wordt elektrisch opgeladen.
 • Vanuit de grote distributiecentra worden ’s-nachts met vrachtauto’s m.b.v. wisselcontainers de basisstations van de regio’s bevoorraad en de retour wisselcontainers met e.v.t. inhoud weer mee terug genomen.
 • Alle andere bedrijven en diensten die gebruik maken van deze ophaal- en bezorgdienst, kunnen hun producten (kranten, folders, post, pakketten, zakken, flessen etc.) voorzien van duidelijke adreslabels tussen 8.00 en uiterlijk 9.00 bij de basisstation aanleveren.
 • Chauffeur en adresloper laden bij aanvang van hun dagtaak bv. vanaf 8.00 uur de ontvangen goederen, uit de wisselcontainer plus de evt. aangeleverde overige te bezorgen goederen, kranten, folders etc. bij de ‘niet-thuispakketten’ van de vorige werkdag
 • De brievenbus welke in de nacht aan de buitenzijde van het basisstation heeft gehangen wordt weer aan het voertuig gehangen
 • Om 9.00 uur vertrekt het voertuig met chauffeur en adresloper naar het 1ste afleveradres en samen voeren ze deze dag de complete bezorg- en ophaaldienst uit.
 • Rond het middaguur parkeren ze op een veilige plaats en nemen ze 0,30 uur pauze voor hun lunch.
 • Na het laatste afleveradres rijdt men terug naar basisstation en komt daar om c.a. 16.00 uur aan.
 • De ter verzending ingenomen pakketten worden in de wisselcontainer geplaatst
 • De post uit de brievenbus in een postzak gedeponeerd en eveneens in die wisselcontainer
 • De brievenbus wordt tot aan de andere ochtend buiten het basisstation opgehangen.
 • De uitgestelde bezorging (niet thuis) van de pakketten blijven in het voertuig opgeslagen.
 • Het voertuig wordt in de basisstation gestald en op elektrisch oplader aangesloten.
 • De startlocatie wordt rond 16.30 uur (einde werkdag) afgesloten

 

Foto/video

Idee van:
Publicatiedatum van dit voorstel: 13/02/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *