Drinkwater bij bovengemiddeld gebruik met progressieve tarieven belasten.

Drinkwater bij bovengemiddeld gebruik met progressieve tarieven belasten.

De te grote verbruiker betaalt!

De feiten
 • in acht nemen, moeten we toch vaststellen dat het belachelijk is, dat wij met het kostbaar gezuiverd drinkwater van hoge kwaliteit, onze
  • toiletten doorspoelen
  • kleding wassen
  • tuinen sproeien
  • reinigingswerkzaamheden uitvoeren
  • auto’s wassen
  • zwembaden vullen
 • De drinkwaterbedrijven produceren jaarlijks samen ruim 1,1 miljard m3 drinkwater.
 • Nederland is met een 10-tal andere landen in de wereld in de bijzondere positie dat bij ieder huis, schoon drinkwater van hoge kwaliteit, zo uit de kraan komt.
 • Drinkwater dient niet te worden verward met leiding- en/of kraanwater. (deze benamingen zeggen iets over het transport van water)
 • Ons drinkwater vaak nog beter van kwaliteit is dan dat van flessenwater.
 • Ons hoog kwalitatieve water is bij de huidige tarieven 250 tot wel 500 keer goedkoper dan flessenwater en uiteraard veel beter voor het milieu. (geen plastic, geen glas, geen transport)
 • Dat door de klimaatverandering De VN zal blij zijn als het lukt, binnen 10 jaar vanaf nu, dat de hele wereldbevolking over niet vervuild drinkwater kan beschikken.
 • Als we dat gegeven
  • zich langdurige droogteperioden kunnen voordoen waarbij tekorten aan drinkwater dreigen te ontstaan
  • Hevige en langdurige regenbuien overstromingen kunnen veroorzaken omdat het afvoersysteem overbelast raakt
 • Door de toename van het aantal inwoners, maar ook de groei van die industrie die veel water in hun proces benodigen, wordt het totaal gebruik van drinkwater alsmaar hoger.
 • Er gaan stemmen op om de toekomstige leveringen van deze hoge kwaliteit zeker te stellen, dat een 9-voudige prijs daarvoor nodig zal zijn.
 • Het toilet doortrekken kost gemiddeld 5 liter per keer.
  • We doen dat ca. 6 tot 8 keer per gemiddeld huishouden per dag, dat is in 365 dagen x 5 X 7 ca. 35 liter = ca. 12.750 liter per jaar.
  • Bij ca. 8 miljoen huishoudens in Nederland is dat alleen voor de toiletspoeling, de onvoorstelbare hoeveelheid van meer dan 100.000.000 liter schoon drinkwater per jaar.
 • en dit is dan nog zonder onze tuinbesproeiing en wassen kleding en van auto’s! Eigenlijk iets om ons voor te schamen.
 • Mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, gewassen op velden en in de kassen en de zoetwaterdieren overleven door de aanwezigheid van zoet water
 • Gemiddeld valt er ca. 800 liter regenwater per m2 in Nederland, dus ook op de daken van onze huizen, flats- en professionele gebouwen etc.
  • Op basis van de breedte/lengte (van de bovenste etage) bv. 5 m. bij 10 m. is dat ca. 40.000 liter per jaar (ca. 110 liter per dag)
  • Regenwater is niet geschikt als drinkwater, voor persoonlijke hygiëne of voor de afwas of vaatwasmachine.
 • De prijs per 1.000 liter (1 Kub) drinkwater bedraagt zonder vastrecht, de belasting op water en btw, ca. €1,05
  • Merkwaardig, dat bij de afrekening 9% Btw ook over de belasting wordt geheven!
  • De waterbelasting die aan verbruikers wordt doorberekend is in onze opinie geen toegevoegde waarde (Btw = Belasting op Toegevoegde Waarde) dus onterecht!
 • Wij Nederlanders gebruiken ca. 125 liter drinkwater per dag en gebruiken dat voor!
  • het bad
  • de douche
  • de wastafel
  • het toilet doorspoelen
  • het koken
  • de koffie en de thee
  • het water te drinken
  • de wasmachine
  • de afwasmachine
  • de schoonmaakwerkzaamheden
  • en diversen
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik een aantal maatregelen willen nemen om ook voor de toekomst de drinkwatervoorziening beter te kunnen garanderen w.o.

 • Door het gebruik ervan met progressieve tarieven te gaan belasten voor alle waterafnemers boven het normale gezinsgebruik.
  • Bedoelde tariefsaanpassing heeft uitsluitend betrekking op het verbruik en niet op het vastrecht.
  • Hoe groter het gebruik per afleveradres, des te hoger het tarief.
  • De tarieven worden gebaseerd op een gezinsgrootte van 2 personen.
  • Voor gezinnen met meer dan 2 personen (kinderen etc.) wordt voor ieder persoon meer hetzelfde tarief berekend als voor de 1ste twee) vaststelling op basis van het zelfde systeem als door gemeenten toegepast bij de vaststelling van de afvalverwerking.
  • Bedoelde progressieve tarieven gelden van af het gemiddelde gebruik van een gezin, rekening houdend met de het aantal gezinsleden.
 • Daarnaast wil ik dat bij alle nieuwbouw en renovatie van woningen, flat- en kantoor- en industriegebouwen het regenwater wordt opgevangen en opgeslaan in een tank op het dak of onder de grond in de tuin, met een speciale leiding naar de toiletten, de wasmachine en de evt. buitenkraan voor het sproeien van de tuin en wassen van de auto. Op de opslagtank is een normale waterkraan aangesloten (zelfde systeem als toiletwatervoorraad) voor het geval er (bij minder regenval) niet voldoende water op voorraad is.

Voordelen: (bij progressieve tarieven)

 • Gezinnen zijn bij normaal gebruik niet duurder uit.
 • Iedereen wordt aangemoedigd zuiniger met water om te gaan omdat we beseffen, dat ieder kub boven het normale gebruik meer geld kost en dus
  • korter douchen (max 5 minuten)
  • Onnodig waterverbruik voorkomen

Voordelen: (bij opvang en gebruik van het regenwater)

 • Minder overstromingen bij overmatige regenval door de plaatselijke opvang.
 • Minder te reinigen afvalwater bij de waterzuiveringsinstallatie
 • Beschermt de waardevolle grondwaterreserves
 • Minder te betalen drinkwaterverbruik, gunstig voor portemonnee
 • Betere vooruitzichten voor onze drinkwatervoorziening in de toekomst.
 • Je bespaart op wasmiddelen, omdat regenwater doorgaans zachter is dan leidingwater. Op die manier wordt ook het milieu minder verontreinigd.
 • Regenwater kan een uitstekend alternatief bieden voor leidingwater bij laagwaardige doeleinden w.o.:
  • het toilet doorspoelen
  • de auto wassen
  • kleding wassen
  • schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren
  • de tuin besproeien
De voordelen

(bij progressieve tarieven)

 • Een ongetwijfeld hogere waterrekening voor:
  • grootverbruikers (industrie, zwembaden, frisdrankproducenten etc.)
  • huishoudens die niet verantwoord omgaan met het waterverbruik.
  • en zij die zich niets aantrekken van de hogere tarieven
De nadelen
 • Een ongetwijfeld hogere waterrekening voor:
  • grootverbruikers (industrie, zwembaden, frisdrankproducenten etc.)
  • huishoudens die niet verantwoord omgaan met het waterverbruik.
  • en zij die zich niets aantrekken van de hogere tarieven
Directbetrokkenen bij dit onderwerp

(bij opvang en gebruik van het regenwater)

 • De investering in:
  • Regenwaterinstallatie (pomp, filter en leidingen)
  • Opslagtank, qua omvang afhankelijk van het dakoppervlak
   • 50 m2 > 5.000 liter
   • 80 m2 > 7.000 liter
   • 120 m2 > 9.000 liter
Wie helpt ons aan

      meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen en/of cijfers?

Meer informatie
 • Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
 • Waterleidingmaatschappijen
 • Bouwbedrijven
Foto/video

Idee van:
Publicatiedatum van dit voorstel: 11/02/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *