Waarde Onroerende Zaken

Waarde Onroerende Zaken

Een besparing van €200 miljoen (en meer) per jaar

De feiten
 • Ter vervanging van o.a. de straat-, riool- en personele belasting werd in 1971 de OZB (vanaf 1 januari 1997 WOZ) ingevoerd.
 • Sindsdien wordt er jaarlijks door vele honderden ambtenaren, al dan niet met behulp van software, een hoop tijd, energie en moeite besteed aan het vaststellen van de waarde van het onroerend goed.
 • Het resultaat is bedoeld om de verdeelsleutel te zijn voor (een deel van) de begroting van de gemeente.
 • Omdat dit aspect (het vaststellen van een verdeelsleutel) niet, althans niet voldoende, wordt onderkend, ageren veel eigenaren tegen de waarde zoals die wordt vastgesteld. Hierbij worden zij van harte gesteund door bedrijfjes die op basis van no-cure-no pay (dure) bezwaarprocedures voeren.
 • Nooit is duidelijk gemaakt dat, als alle objecten met eenzelfde percentage stijgen (of dalen), de waarde geen invloed (meer) heeft op de verdeelsleutel.
 • Dus bespaar alle tijd, energie, discussie (en dure bezwaren) door gebruik te maken van een objectieve indexatie, de CBS index voor de verkoopprijs van (particuliere) woningen (zie bijlage).

Ook de volgende aspecten pleiten ervoor om deze jaarlijks terugkerende ellende een halt toe te roepen:

 • Aan de WOZ zijn vaak ook andere tarieven gekoppeld. Dit impliceert de facto dat het handelen van de (gemeente)-ambtenaren inkomenspolitieke gevolgen heeft, iets waartoe zij niet bevoegd zijn.
 • De proceskosten (voor de gemeenten) nemen een steeds groter deel in van het totaal van de uitvoeringskosten.

          Bron: Benchmark WOZ (Waarderingskamer) Tabel 4.2:

          Gemiddelde kosten per object onderverdeeld naar werkzaamheden, 2021

          Beheer WOZ-administratie         € 3,67  26,3%

          Marktanalyse                               € 1,69  12,1%

          Modelmatig taxeren                     € 1,99  14,3%

          Bezwaar en beroep                       € 5,33  38,2%

          Overig                                           € 1,28  9,2%

          Totaal                                            €13,96

 • Om het effect van een (succesvolle) bezwaarprocedure te bepalen, kan ik alleen uitgaan van een mogelijk bezwaar op mijn eigen aanslag WOZ 2023.

          De waarde van mijn appartement (1/1/2022) is vastgesteld op €360.000. De heffing hiervoor bedraagt

          €412,20, of te wel €1,145/€1.000.

          Voor het geval dat ik (succesvol) bezwaar maak, gelden de volgende verminderingen:

                                                   Aangepaste waarde      besparing eigenaar       kosten gemeente

          Geloofwaardig              10% lager: €324.000                 €  41,22                  ca €700,=

          Mogelijk                        20% lager: €288.000                €  82,44                  ca €700,=

          Onwaarschijnlijk          30% lager: €252.000                 €123,66                  ca €700,=

 • Voor het vaststellen van de “kostengrens” (het maximaal toe te kennen bedrag), maakt De Nationale Hypotheek Garantie reeds lang gebruik van het CBS prijs index cijfer voor koopwoningen, iets wat, bij mijn weten, nog nooit en nergens ook maar tot één bezwaar heeft geleid.
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik:

 • alle eigenaren van een object nog eenmalig de gelegenheid geven bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde, om verder, vanaf dat moment, voor aanpassingen van de WOZ-waarde (omhoog of omlaag) het prijsindexcijfer van het CBS aan te houden.
 • In het geval van verkoop van een object, wordt voor het jaar, volgend op een overschrijving in het kadaster, de dan geldende waarde van de inschrijving overgenomen.
 • Alleen indien er sprake is van (daadwerkelijke) sloop van een object (niet de aankondiging van een mogelijke sloop in de toekomst) kan de waarde van een object op €0,00 worden gesteld.
 • Ook zou ik naar de belastingplichtigen, heel expliciet duidelijk maken dat niet de waarde per object leidt tot de vaststelling van het bedrag van de aanslag, maar dat de vaststelling van de waarde leidt tot het (kunnen) maken van een verdeelsleutel voor (een deel van) de gemeentelijke begroting.
De voordelen
 • Materieel bespaart de voorgestelde oplossing (tenminste) €200 miljoen per jaar.
 • Immaterieel wordt een enorme mate van irritatie en ergernis weggenomen, zeker wanneer heel expliciet duidelijk wordt gemaakt dat de waarde bepalend is voor het maken van een verdeelsleutel.
 • Bovendien wordt voorkomen dat allerhande bedrijfjes grof geld verdienen aan no-cure-no-pay deals, waarvan zij wel, maar de object eigenaar niet (of nauwelijks) substantieel profiteren.
 • De ambtenaren, die vrij komen, zullen ongetwijfeld snel een nuttige(r) functie vinden in de huidige overspannen arbeidsmarkt.
De nadelen
Directbetrokkenen bij dit onderwerp

Ministerie van Financiën

Ministerie Binnenlandse Zaken

Ministerie Justitie en Veiligheid

(Dit zijn de ondertekenaars van de wet WOZ)

Wie helpt ons aan
Meer informatie
Foto/video

Idee van:
Publicatiedatum van dit voorstel: 02/01/2024

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *