Taxi-stress, gedoe en onrust? Verleden tijd!

Taxi-stress, gedoe en onrust? Verleden tijd!

Wegwezen jij!

De feiten
 • Stress, gedoe en onrust voor zowel chauffeurs als aspirant taxipassagier is te voelen bij zowel de luchthavens, de grotere stations en drukke instapplekken in de grote steden.
 • Veel reizigers ervaren spanningen rond het afspreken van het te berekenen bedrag voor de te maken rit.
 • Omdat reizigers vaak geen kennis hebben over de plaatselijk gebruikelijke tarieven, ervaren zij onzekerheid. Ook omdat niemand een idee heeft hoever het adres van bestemming is en welke fatsoenlijke tarieven daarbij passen.
 • Als het niet zo treurig was, zouden we bij deze opsomming van feiten ook kunnen spreken van een korte ‘bloemlezing’ waar met name onze gasten uit het buitenland op worden getrakteerd door onze taxivrienden:
 • Criminele ronselaars op onze luchthavens die aankomende, nietsvermoedende passagiers naar de parkeergarage lokken om ze daar tegen een flinke beloning af te leveren bij vaak illegale taxi’s, die zelf ook weer ongecontroleerde tarieven rekenen aan hun passagiers. Met agressiviteit en terechte ergernis bij de reguliere chauffeurs tot gevolg.
 • Reguliere taxichauffeurs maken onderling ruzie over wie de betreffende klant gaat vervoeren. Voordringen is hierbij vaak de oorzaak. Reiziger wil daar helemaal niet bij betrokken zijn.
 • Taxichauffeurs weigeren, terwijl de klant al in de auto zit, de rit uit te voeren, omdat die te kort wordt bevonden en verzoekt de klant weer uit te stappen..
 • In 2019 lichtte een taxichauffeur toeristen op voor maar liefst €3.700 voor rit van Schiphol naar Woerden.
 • Het komt nogal een voor, dat vooraf een prijs is afgesproken en de taxichauffeur na de rit een veel hoger bedrag vraagt.
 • Ook de truc dat het pinapparaat het zogenaamd niet goed doet en de actie meerdere malen moet worden herhaald. Er is een geval bekend waarbij 7 keer €100 en 3 keer €1.000 was afgeschreven voor een rit van €98.
 • Bij een ander werd in de taxi een prijs van €95 euro afgesproken voor de rit Schiphol – Overtoom Amsterdam. Slachtoffer gaf 2 maal €50. Chauffeur zei dat het €195 moest zijn, vanwege ‘Luchthavenbelasting’ zo beweerde hij. Toen slachtoffer uiteindelijk €200 gaf kreeg hij zelfs het wisselgeld niet terug.
 • Een ander geval waarbij op de taximeter werd gereden, maar op bestemming het bedrag met €100 omhoog sprong. Toen slachtoffer deze plotselinge verhoging niet wilde betalen ging de deur op slot (vrijheidsberoving!).
 • Dergelijk chauffeurs zijn gesignaleerd met een hesje met de tekst ‘official taxi’
 • Kortom, de goede niet te na gesproken geeft dit geen fraai beeld (zeker voor toeristen die Nederland bezoeken) hoe het in de taxiwereld eraan toe kan gaan.
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik de taxi-onrust bij luchthavens, grote spoorwegstations en drukke instapplekken in de grotere steden etc. enerzijds en de onvrede van toeristen en andere gebruikers van deze vorm van vervoer anderzijds als volgt aanpakken:.

 • Bij iedere bovengenoemde van belang zijnde taxistandplaats, door het creëren van een taxisluis (een voldoende lang 1-baans, afhankelijk van de ruimte ter plaatse stukje niet openbare weg), met voldoende opstelcapaciteit en aan beide zijden technisch afgescheiden, dus alleen toegankelijk via een met een automatisch werkende slagboom afgesloten inrit, waarbij uitsluitend geregistreerde taxi’s (blauwe kentekenplaten) op basis van cameraherkenning worden doorgelaten, zodat snorders en andere onbevoegden daar geen kans hebben.
 • Na terugkomst van hun vorige rit kunnen de taxi’s daar telkens achteraan aansluiten waarbij zij de verplichting op zich nemen de in volgorde aangeboden rit (wel of niet interessant) zonder pardon uit te voeren.
 • Bij weigering van een rit, wordt de verdere toegang tot de betreffende taxisluis gestopt.
 • Bij gegronde klacht van de passagier wordt zijn taxivergunning voor een bepaalde tijd ingetrokken.
 • In aankomsthallen en/of bij de instapplaats van de voorste taxi in de taxisluis, kunnen aspirant passagiers, nadat ze het adres van hun bestemming hebben opgegeven, aan een loket een ticket kopen voor deze taxirit en deze vooraf

(zonder fooi) betalen.

 • Een computerprogramma bepaalt
  • het aantal kilometers
  • de moeilijkheidsgraad van de route
  • tariefaanpassing voor uitvoering in
   • de spits
   • de avond
   • de nacht toeslagen
  • de regen, sneeuw gladheid
  • Zodra het totaaltarief is berekend wordt het ticket geprint
  • De passagier rekent het ticket af
  • De passagier stapt in de voorste taxi van de taxisluis en geeft ticket aan de chauffeur.
  • Deze leest de adrescode uit en voert deze in zijn navigatiesysteem.
  • Voert de rit naar de bestemming uit
  • Passagier geeft bij het uitstappen naar zijn tevredenheid een fooi (minimaal 10%)
  • Betreffende tickets kunnen bij iedere bank op de rekening van het taxibedrijf of zelfstandige chauffeur worden bijgeschreven.
De voordelen
 • Deze methode geeft vooral de buitenlandse gast en onbekende taxipassagier een goed en veiliger gevoel en zal voortaan eerder geneigd zijn de taxi te nemen.
 • Malafide taxi worden hierdoor uitgesloten.
 • Minder ‘zwarte’ ritten, dus meer belastingopbrengst.
De nadelen
 • Invoering met weerstanden
 • Aanlegkosten van de taxisluizen
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Infrastructuur
 • Taxibedrijven
 • Luchthavens
 • Grotere gemeenten bij:
  • Grote stations
  • Drukke opstapplaatsen
  • Cruise-terminals
Wie helpt ons aan
 • Meer gedetailleerde cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 25/03/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar