Nog meer goede ideeën!

In voorbereiding

Op de Homepage vindt je links in het lichtgrijze kader in groene tekst de hoofdonderwerpen.

Onder deze hoofdonderwerpen zijn telkens een aantal sub-onderwerpen, voorstellen, ideeën, suggesties of uitgewerkte plannen opgenomen.

De gemelde onderwerpen in zwarte tekst, zijn in voorbereiding of nog in de ‘wachtkamer’.

Om een idee te geven wat in die wachtkamer zit, onderstaand een alfabetisch gerangschikt overzicht van komende voorstellen, ideeën en suggesties op voorraad.