Nog meer fietsen in Nederland

Nog meer fietsen in Nederland

Trappen maar!

De feiten
 • Nederland is
  • een fietsland bij uitstek. Nergens wordt per hoofd van de bevolking zoveel gefietst
  • heeft meer fietsen dan inwoners(ca. 23 miljoen)
  • samen fietsen we zo’n 15 miljard kilometer per jaar (ca. 880 km per inwoner.) De fiets is in ons land goed voor iets minder dan een kwart van onze verplaatsingen.
  • De lengte van onze fietspaden bedraagt meer dan 37.000 Km.
  • Ons land is een voorbeeld voor veel andere landen
  • kent een belangrijke fietsenindustrie
  • Een fiets mag maximaal 75 cm breed zijn
  • Een fietspad moet volgends de huidige voorschriften minimaal 2 m. breed zijn.
  • Jaarlijks aantal verkeersdoden van fietser is rond de 200
  • Over het aantal fietsgewonden lopen de tellingen sterk uiteen (van 15 tot 80 duizend per jaar)
 • Er bestaat reeds een uitgebreid fietspadennet in Nederland
 • Naast recreatief fietsen wordt deze al heel veel gebruikt voor woon/werk en naar school verkeer
 • Echter zijn de meeste fietspaden te smal met als gevolg:
  • moeilijk en soms gevaarlijk inhalen
  • kans dat sturen in elkaar geraken
  • 2 met elkaar fietsende om anderen te laten inhalen elkaar telkens even achter elkaar moeten gaan rijden
 • Jongeren blijven vaak (en soms zelfs met 3) naast elkaar rijden en niet of nauwelijks te passeren
 • Passeren scooters, bromfietsen en elektrische fietsen vaak zonder enige snelheidsvermindering
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik het fietsen in ons land nog veel verder willen bevorderen, zodat

 • het niet alleen veiliger, maar ook aangenamer wordt.
 • er minder van de auto gebruik wordt gemaakt
 • er dus veel CO2 uitstoot kan worden bespaard
 • het nog meer de gezondheid stimuleert.
 • Het gaat om het nemen van de volgende maatregelen en acties:
 • Aanleg van steeds meer kruisingsvrije fietssnelwegen
 • Het overdekken van kleine delen van fietspaden om bij regenweer te schuilen als moet worden gewacht bij verkeerslichten, beweegbare bruggen of spoorwegovergangen. Uiteraard moet bij de implementatie van deze maatregel wel rekening worden gehouden met de kosten, de praktische uitvoerbaarheid en de wettelijke regels en voorschriften.
 • In zijn algemeenheid beter onderhoud van alle fietspaden.
 • De fietspaden ter onderscheiding en veiligheid zoveel mogelijk in de standaardkleur (heide)rood uitvoeren.
 • Alle paden verbreden, zodanig, dat 2 naast elkaar fietsenden probleemloos en met voldoende ruimte en minimaal gevaar, door andere fietsers kunnen worden ingehaald
 • Geen (snor)scooters of (snor)brommers meer op de fietspaden
 • Het aantal aangegeven toeristische fietsroutes verder vergroten.
 • Bevorderen dat het OV het makkelijker maakt de fiets mee te nemen.
 • Fiets snelwegen (zo mogelijk) overkappen met zonnepanelen (zie afbeelding).
  • Niet meer zo nat als het regent, waardoor gebruik van de fiets i.p.v. de auto, verder wordt bevorderd.
 • Te stimuleren, dat
  • fietsen standaard worden uitgerust met telefoonhouder
  • achteruitkijk cameraatjes onder het zadel worden geplaatst met (via Bluetooth) beeld op de telefoon of achteruitkijkspiegels.
 • Veilige en bewaakte fietsenstallingen met voldoende capaciteit op strategische plekken
 • De berijders van de snelle versie van elektrische fietsen verplichten een held te dragen.
 • Steeds meer OV-fietsen ter beschikking te stellen bij bus- en treinstations
 • Verlaging van Btw-tarief op nieuwe fietsen en de reparaties van 21% naar 9%
De voordelen
 • Veiliger fietsverkeer met als gevolg:
  • minder ongelukken
  • minder schade
  • minder doden
  • Prettiger om te fietsen
 • Ontlasting van de autowegen door meer personen die de fiets pakken
 • Door de aanwezigheid van bedoelde overkappingen zal
  • Men minder geërgerd zijn als even moet worden gewacht.
  • Er bij regen of sneeuw minder door rood zal worden gereden
  • Als fietsers minder nat worden, ze mogelijk een beter zicht op het verkeer houden en beter kan worden gereageerd op verkeerssituaties.
De nadelen
 • Hogere kosten van onderhoud bestaande netwerk
 • Investeringen in
  • verbredingen van te smalle paden
  • aanleg nieuwe paden w.o. fietssnelwegen
  • aanbrengen van overkappingen bij wachtplekken (verkeerslichten etc.)
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Provincies
 • Gemeenten
 • ANWB
 • Veilig Verkeer Nederland
Wie helpt ons aan
 • een veilig en doeltreffend ontwerp van een functionerende overkapping, rekening houdend met de
  • de esthetiek van de omgeving
  • de waterafvoer
  • de veiligheid
 • Welke gemeente neemt het voortouw en start met een proef?

Meer gedetailleerde cijfers of een schatting van de te realiseren effecten

Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 20/03/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar