DNA-databank op vrijwillige basis.

DNA-databank op vrijwillige basis.

Heb jij ook (n)iets te verbergen

De feiten
 • DNA is de afkorting van DeoxyriboNucleic Acid (in het Nederlands ook wel desoxyribonucleïnezuur genoemd)
 • DNA is een molecuul dat in alle levende organismen wordt aangetroffen
 • Een DNA-profiel bevat informatie over specifieke genetische kenmerken van individuen en kunnen worden gebruikt om personen in kwestie te identificeren
 • DNA-databanken zijn toegankelijke verzamelingen van meerdere (10-duizende tot vele miljoenen) profielen
 • DNA-databanken worden in principe gebruikt als
  • hulpmiddel bij het oplossen van misdrijven
  • en onschuldigen te vrijwaren van onterechte verdenkingen.
 • In Nederland bestaat (voor zover bekend) 2 DNA-databanken welke gevuld zijn met
  • DNA-profielen van veroordeelde personen voor bepaalde misdrijven waaronder gewelds- en zedendelicten en door de rechtbank gestraften met een straf hoger dan 2 jaar gevangenis. Sinds kort kan het DNA-profiel al worden afgenomen voor een veroordeling.
  • En DNA-sporen van onbekende oorsprong, doorgaans verzameld op de plaats delict
  • En een DNA-databank voor vermiste personen
 • In de VS hebben naast DNA-databanken van de FBI, ook particuliere bedrijven DNA-databanken in opbouw waar inmiddels miljoenen DNA-profielen zijn opgeslagen.
  • Tot de grotere particuliere databanken behoren o.a.
   • FamilyTreeDNA
   • Er zijn er echter veel meer op dit financieel attractieve vlak
  • Deze DNA-profielen zijn afkomstig van mensen van over de hele wereld die door inzending van hun wangslijm en een betaling hun DNA laten vaststellen. Veel Nederlanders maken voor hun stamboomonderzoek gebruik van deze databanken.
  • Aan alle deelnemers wordt gevraagd of hun gegevens voor strafrechtelijk onderzoek mogen worden gebruikt.
   • Geeft men geen toestemming worden ze niet in de toegankelijke databank opgenomen
   • Geeft men wel toestemming, dan komen de gegevens wel in de databank en zijn daarna beschikbaar voor eenieder die met eigen DNA op zoek is naar voorgeslacht en levende familieleden
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik naast de databanken van de NFI en die van vermiste personen een databank willen openstellen waarin Nederlanders op  vrijwillige basis hun DNA-profiel laten opnemen.

Immers nu wordt door het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht of Amerikaanse DNA-databanken kunnen worden gebruikt om, op basis van verwantschapsonderzoek, ernstige misdrijven op te lossen. In de VS heeft deze opsporingsmethode al tot een doorbraak in zo’n 550 cold-case zaken geleid.

Als we voor opsporingsdoeleinden in Amerikaanse DNA- (particuliere) databanken gaan zoeken naar familieverbanden, dan kunnen wij dat ook, althans voor een deel, in onze eigen op te zetten databank doen.

E.a. dient uiteraard wettelijk te worden geregeld en er dient rekening te worden gehouden met

 • ethische en privacy kwesties
 • er zeer strenge wetgeving komt om misbruik door zo wel overheden, bedrijven en particulieren uit te sluiten.
 • De burger het voortdurende recht krijgt zijn eerder ingebracht DNA zonder opgaaf van redenen weer te laten verwijderen.
De voordelen
 • Steeds minder afhankelijk van buitenlandse databanken
 • Meerder misdrijven worden opgelost
 • Hoe groter de databank des te meer is dit een afschrikwekkend signaal naar de onderwereld
De nadelen
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • NFI
 • GGD’s (als afnemende partij)
Wie helpt ons aan
 • Meer gedetailleerde cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen.
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 20/03/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *