Terug naar de 6-daagse werkweek!

Terug naar de 6-daagse werkweek!

An me hoela!

De feiten
 • Nu wonen er ca. 17,9 miljoen mensen in Nederland
  • Rond het jaar 2050 zullen dat er tussen de 18,1 en 21,6 miljoen zijn.
  • Er zullen in dat jaar ca. 4,8 miljoen AOW’ers zijn
  • De vermoedelijke samenstelling van de bevolking, hangt dan af van de factoren op weg naar dat jaar, waaronder:
 • geboorte
 • sterfte
 • migratie
 • emigratie
 • nieuwe pandemieën
 • De verwachting is, dat het aantal inwoners met een migratieachtergrond in 2050 zal zijn toegenomen tot ca. 5,3 tot mogelijk zelfs wel 8,4 miljoen!
  • Als we thans een werkweek van 35 uur of meer maken heet dat ‘voltijds’. (FTE)
  • Gemiddeld werkt de Nederlander volgens de OESO 29,5 uur per week.
   • Oorzaak? Bijna de helft van de werkenden doet dat in deeltijd
    • 5,1 miljoen personen werken er nu ‘fulltime’.
    • 4,7 miljoen mensen (onder wie meer dan 3 miljoen vrouwen) werken in deeltijd
     • Vrouwen werken gemiddeld 28,5 uur per week
     • Mannen werken gemiddeld 39,4 uur per week.
    • 1 op de 7 werknemers werkt in de zorg. Volgens een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) zullen er in 2040 meer dan 2 miljoen mensen nodig zijn in de zorg in Nederland. Dat is dan 1 op de 4 werkenden, terwijl het tekort nu al 61000 is.
    • Van alle werkenden werkt 11,3 procent in het onderwijs. Het tekort aan leraren is nu al opgelopen naar 9100 fte.
    • De ideale verdeling: 8 uur werken, 8 uur slapen en 8 uur ontspannen raakt uit de tijd en heeft plaatsgemaakt voor de 24-uurs economie.
    • In Nederland zijn er al veel mensen die 4 dagen van 9.00 uur werken en anderen die minder dan het gebruikelijke aantal van 5-dagen van 8 uur werken.
    • Er zijn ook voorstellen om 3 dagen van 12 uur te gaan invoeren
    • Het aantal mensen dat minder uren wil werken neemt toe.
    • Tegelijk hebben Nederlanders met afstand de kortste werkweek van de EU (en waarschijnlijk ter wereld)
    • De vrije zaterdag kennen we pas sinds 1960.
    • Om de paar jaar wordt het idee van een 30-urige werkweek geopperd. In een land dat gemiddeld al 29,5 uur per week werkt, wereldkampioen is in deeltijdwerk en internationaal het laagste arbeidsethos kent, is dat een slecht idee
    • Ook gaan stemmen op voor 6-urige werkdagen, hetgeen zou leiden tot een hogere productiviteit, minder stress en minder ziekteverzuim. Je bent in 6 uur niet ineens productiever dan in 8 uur.
    • We leiden nu al te veel mensen op voor toekomstige werkloosheid
    • In 2022 was ongeveer 26% van de bevolking van 15 tot 75 jaar laagopgeleid.  Dit komt neer op ongeveer 2,5 miljoen mensen
    • de laagopgeleide beroepsbevolking zal t.z.t. uit ca. 1,9 miljoen Nederlanders bestaan
    • Unilever experimenteert in Nieuw-Zeeland met een 4-daagse werkweek voor alle werknemers
    • Vakbond CNV pleit voor een 30-urige werkweek. Zo’n kortere werkweek zou stress, ziekteverzuim en ‘burn-out’ tegengaan.

Conclusie; Ondanks de hierboven geschetste, veel voorkomende beperkte inzet in werkuren,  zijn de tekorten aan personeel, naast de 2 genoemden, bijna ook in alle andere sectoren groot. Dus waar maken we ons nu zorgen over?

Er zullen echter heel veel banen gaan verdwijnen

 • Binnen enkele (4 tot 8) jaren gaan we de gevolgen ondervinden van de robotisering, die een geweldige opmars doormaakt (zeker als het basisloon sterk wordt verhoogd) met als gevolg dat ca. 40% van de routinearbeid door automatisering zal verdwijnen.
 • Er zijn wereldwijd zoveel innovaties in ontwikkeling of al ingevoerd, dat de effecten daarvan onmogelijk zullen uitblijven.
 • Daarnaast, en daarvan kunnen we de gevolgen nog niet overzien, zal Artificiële Intelligentie en de ChatGTP-programma’s, de wereld op alle gebieden drastisch veranderen. Schattingen van de invloed op de werkgelegenheid zullen oplopen tot boven de 20%.

Er zullen echter ook banen bijkomen door

 • Behoefte aan nieuwe producten, waarvan we nooit hadden vermoed, dat we die zouden willen
 • een verdere groei in thuisbezorging van eten, drinken et cetera. Ca. €650 miljoen in 2023
 • een behoefte (weliswaar tijdelijk) aan systeemanalisten, softwareprogrammeurs en data-analisten, nodig voor de omslag naar robotisering, automatisering en inzet van AI en ChatGTP
 • andere oorzaken voor het verdwijnen van werkplekken, zie de opsomming onder: Meer informatie.

Per saldo

 • Komt er een ernstige werkloosheidsproblematiek, onafwendbaar op ons af.
  • Om de totale arbeidsmarkt voor een ieder toegankelijk te houden is een omslag in denken nodig
  • We moeten voorkomen dat de helft van de werkende bevolking thuis op de bank komt te zitten.
  • een dergelijke situatie onbetaalbaar zal zijn, door de toename aan WW-uitkeringen en dit zal lijden tot een landelijk faillissement
Het idee

Als ik Minister was zou ik voorstellen

Het overblijvende werk straks te verdelen

 • Met behoud van het dan geldende salaris
 • met inlevering van 5 snipperdagen per jaar
 • 3 werkdagen van 8 uur en 30 minuten per dag te werken

Iedere arbeidsplaats  met in principe 2 vaste personen te delen in z.g. Duobanen.

Dit betekent voor nagenoeg iedereen een 3-daagse werkweek.

Deze z.g. Duobanen-Maatschappij (DBM) dient als mogelijke oplossing te worden onderzocht.

Ik zou een ambtenarenwerkgroep willen instellen, die de plannen uitwerkt van dit voorstel, geheel in het licht van ‘Regeren is vooruitzien’, een motto waaraan de laatste jaren nog wel eens aan voorbij is gegaan.

Gelukkig is de situatie, die deze maatregelen nu al noodzakelijk maken, nu nog niet nodig. Maar bij een groot gemis aan visie op de toekomst, gevoegd bij de beperkte horizon van de meeste 2de Kamerleden, is het wel van belang dit onderwerp nu al aan te kaarten opdat er over kan worden nagedacht, gediscussieerd en we klaar zijn zodra de geschetste situatie zich gaat voordoen.

De voordelen
 • We zijn er op tijd bij en lopen vermoedelijk voorop t.o.v. andere landen.
 • Grote economische voordelen, omdat dan geen 5, maar 6 dagen per week alle beschikbare middelen (vrachtwagens, bedrijfsauto’s, gebouwen, computers, medische apparatuur en productiemachines etc.) gebruikt worden. Dit levert een economisch voordeel op van naar schatting, voor iedere hele gewonnen werkdag, bruto, een toename van het binnenlands product (bbp) van 0,3 procent per dag. Dat is voor 50 weken dus ca. 15% toename op een te verwachten lage groei van het BPM van 1% per jaar. Dit zou in bijv. 2026 uitkomen ( basis 2023) op: 959.260.000 + ca. 15% = 1.068.900.000 Een toename van ca. €109.640.000.
 • Werknemers:
  • Kunnen grotendeels voor de kinderopvang zorgen
  • Kunnen hun medische bezoeken (huisarts- tandarts- en specialistenbezoek op hun vrije dagen inplannen (minder werkverzuim)
  • hebben elke week 4 aaneengesloten vrije dagen (sport, spel, hobby, studie)
  • hebben minder stress, minder ziekteverzuim, minder kans op ‘Burn-out’
   • In 2007 ervoer 11 procent van de werknemers burn-outklachten. Dit was in 2023 19 procent. In 2018 ervoer ca. 50% van de ondervraagden werknemers een hoge werkdruk waarvan ca. 15% tegen een burn-out aan zat.
   • Het  langdurig ziekteverzuim kost de werkgevers veel geld (2022) ca. €2,8 miljard
 • koppelen hun vakanties aan deze 4 vrije dagen
  • zitten niet meer klem tussen werk, privé en andere verplichtingen
  • mannen en vrouwen kunnen de zorg en gezinstaken beter verdelen
 • vrouwen kunnen makkelijker carrière maken en een beter pensioen opbouwen
 • Als de kosten voor het ziekteverzuim dalen, ontstaat er weer loonruimte
De nadelen
 • Kosten van het onderzoek en mogelijke echte praktijkproeven in nader te kiezen afgebakende gebieden
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Ministerie van Economisch Zaken
 • Vakbonden
 • Werkgeversorganisaties
 • De werkgroep die deze opzet heeft onderzocht
Wie helpt ons aan
Meer informatie
 • Andere redenen en argumentaties voor het verlies van werkplekken
 • Het proces om ons zelf overbodig te maken zet steeds sterker door. We rusten robots uit met steeds intelligentere algoritmes en zelflerende software waardoor ze steeds ‘slimmer’ worden en grote delen van ons werk gaan overnemen
 • De robot is in weinig zaken minder slim dan de mens. Alleen met onverwachte of onvoorziene omstandigheden kan de mens beter omgaan. Maar denk niet dat we slimmer zijn, want het zelf-lerend-proces zal ook deze hobbels onderkennen, daarvan leren en elke volgende keer er weer beter mee omgaan.
 • Natuurlijk worden de robots in toenemende mate ‘íntelligenter’, doordat de mens deze ook toerust met zelflerende AI-software.

Robots worden ingezet om ons te helpen bij het werk en niet andersom.

De overgang naar de fase van robotisering zal pijnlijk zijn voor beroepen als:

 • accountants
 • administrateurs
 • chauffeurs
 • medisch specialisten

Het is nog maar een kwestie van tijd, voordat robots en computers hun taken

beter en vooral goedkoper kunnen uitvoeren dan mensen.

Vooral routinematige activiteiten (en de daaraan gekoppelde banen) zullen verdwijnen, zoals bijvoorbeeld bij:

 • Banken
 • Callcenters
 • De detailhandel
 • De financiële dienstverlening
 • Het grootste deel van de administratieve beroepen
 • De zorg. (In deze sectoren zijn vooral mensen uit de middengroepen werkzaam en daar is deze ontwikkeling heel zichtbaar).

De banen van hoogopgeleiden zijn lastiger te automatiseren, maar komen in een later stadium zeker in beeld.

Datzelfde geldt voor de banen waarin laagopgeleiden werkzaam zijn.

Daarvoor is het voor een werkgever, tenzij het basisinkomen verder wordt verhoogd, gewoon te duur om nu al een robot aan te  schaffen. Maar ook dat gaat op een zeker moment gebeuren.

De robotisering en digitalisering zetten zeker door, gelukkig zullen er altijd mensen nodig blijven op de werkvloer die samenwerken met machines

Maar op een gegeven moment zullen professionals, die aan de bovenkant erbij komen, een deel van hun werk, de simpelere klussen afstoten.

 • Meer thuiswerken. Het aantal arbeidsplekken welke in de thuissituatie kunnen plaatsvinden zal verder toenemen (inpluggen op de bedrijfscomputer en je kunt aan het werk, zal dan heel normaal zijn.)
  • Nu zijn dat er incidenteel ca. 600.000 op 1 of meer vaste dagen
  • en ca. 3,1 miljoen altijd en zal oplopen naar ca. 5 miljoen
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 22/01/2024

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

1 Reactie
 1. evert van der linden
  evert van der linden zegt:

  ik las vandaag in de krant omtrent deze website – van Tom. Moet een fijne kerel zijn geweest om mee te werken, sparre, leven in het algemeen.
  Mijn idee….heb je even…..:
  1. bouw (net zoals vroeger) bejaarde tehuizen. Minder zorgpersoneel, maar wel op 1 locatie. En….doorstroom van huizen komt op gang. Sociale controle voor de oudjes wordt beter en gezelliger (voor de oudjes).
  2. schaf de bedrijven die achter de zorgpolissen af. Terug naar ziektekosten / fonds. Hooguit 1 of 2 polissen. Weg met die directeuren met lease auto’s, dure panden en vreselijke call centres.
  Nog meer…..zeg het maar…als ik minister was hahah

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *