Bevorderen van specialismen per regio en/of stad door zowel spreiding als concentratie

Bevorderen van specialismen per regio en/of stad door zowel spreiding als concentratie

Kruisbestuiving ten top!

Lees meer

BTW-tariefdifferentiatie inzetten ten gunste van gezondheid en milieu.

BTW-tariefdifferentiatie inzetten ten gunste van gezondheid en milieu.

Met de BTW aan het (be)stuur!

Lees meer

Zorgtoeslagen naar zorgverzekeraar i.p.v. naar de burger

Zorgtoeslagen naar zorgverzekeraar i.p.v. naar de burger

Een hele zorg minder!

Lees meer