Zorgtoeslagen naar zorgverzekeraar i.p.v. naar de burger

Zorgtoeslagen naar zorgverzekeraar i.p.v. naar de burger

Een hele zorg minder!

De feiten
 • Iedere burger die daar recht op heeft kan zorgtoeslag aanvragen
 • De belastingdienst voert deze voorziening uit
 • Deze wordt toegekend bij een inkomensniveau van minder dan (in ’23 > €38.520)
 • Niet iedereen vraagt deze toeslag aan omdat:
  • Men onbekend is met de regeling
  • men niet weet hoe men moet aanvragen
  • met het vergeet aan te vragen
 • Na toekenning wordt deze maandelijks rechtstreeks overgemaakt naar de rechthebbende
 • In ’21 waren dat er ca. 4.700.000
 • Dat zijn meer dan 56 miljoen bankoverschrijvingen per jaar (4,700.000 X 12 maanden)
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik er, in overleg met de belastingdienst en de zorgverzekeraars voor willen pleiten vanaf volgend verzekeringsjaar, alle zorgtoeslagen rechtstreeks van de belastingdienst over te maken naar de zorgverzekeraar van de betreffende rechthebbende!

De zorgverzekeraars brengen deze ontvangsten in mindering op de jaarlijks door verzekerde verschuldigde premie.

Uitvoering:

 • De zorgverzekeraars verstrekken telkens aan het begin van ieder verzekeringsjaar aan de belastingdienst de bij haar voor dat betreffende jaar verzekerden door onder vermelding van de betreffende sofinummers.
 • De belastingdienst filtert de ‘dubbelverzekerden’ er uit en meldt deze terug aan de zorgverzekeraars.
 • De belastingdienst kent de toeslaggerechtigden en door een match met die gefilterde lijst kan de toekenning plaatsvinden.
 • 12 maal per jaar maakt de belastingdienst een voorschotbetaling over naar de zorgverzekeraars
 • Na afsluiten van ieder verzekeringsjaar kunnen afwijkingen (overlijden, vertrek naar buitenland, later dan 1 januari ingestapt etc.) tussen belastingdienst en verzekeraars worden verrekend.
De voordelen
 • De gene die financieel moeilijk kunnen rondkomen, kunnen deze toeslagen niet meer voor andere betalingen dan waarvoor deze toeslag bestemd is, gebruiken.
 • schulden aan de zorgverzekeraars kunnen voor deze groep niet verder oplopen.
 • De niet-verzekerde personen, die gebruik maken van deze toeslag, gaan in deze nieuwe situatie zich mogelijk wel verzekeren.
 • Als door niet verzekerden toch gebruik wordt gemaakt van medische zorg (kan niet geweigerd worden) vindt er toch nog enige tegemoetkoming van die kosten plaats.
 • Grote werkbesparing voor de toch al overbelaste belastingdienst

Meer dan 56 miljoen bankoverschrijvingen per jaar minder

De nadelen
 • Beperking vrije keuze
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Financiën.
 • Zorgverzekeraars
Wie helpt ons aan

Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.

meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 27/01/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *