Gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor vergelijkbare functies.

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor vergelijkbare functies.

Ongelijkheden snel gladstrijken!

De feiten

Ondanks dat,

 • Meer dan 90% van de Europese mannen en vrouwen voorstander is van gelijke beloning
 • het recht al meer dan 60 jaar in de Europese verdragen is opgenomen
 • Nederland heeft sinds 1980 al de Wet Gelijke behandeling waarin die ongelijkheid zelfs is verboden
 • er zelfs elk jaar een speciale internationale ‘Dag (14 November) van de gelijke beloning’ wordt gehouden
 • verschil in loon voor gelijke arbeid wordt gezien als discriminatie
 • een deel van de verschillen wordt verklaard door het beter onderhandelen van mannen dan van vrouwen
 • verdienen vrouwen in Nederland anno 2022 (b.v. in de zorg, het onderwijs en de overheid) nog steeds ruim 13% minder dan mannen in vergelijkbare beroepen of werkzaamheden
 • In het bedrijfsleven is dit percentage nog hoger, tot wel 19%.
 • jonge vrouwen verdienen circa 6% minder dan jonge mannen, terwijl dat verschil daarna groter wordt.
 • De verschillen worden met de jaren wel kleiner, maar dat proces verloopt veel te langzaam.
 • Ook blijkt, dat deze wetten moeilijk zijn te handhaven omdat de bewijslast bij de individuele werkneemster ligt.
 • Ook de beoordeling is soms lastig door geconstateerde verschillende kenmerken als:
  • correcties voor leeftijd
  • opleidingsniveau
  • werkervaring
  • deeltijd- of voltijdwerk
  • sector- en functieniveau
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik deze vorm van discriminatie op een adequate wijze willen uitbannen door wettelijk te regelen, dat werkgevers en hun evt. personeelschef welke niet aan deze vorm van rechtvaardige beloning voldoen, dat gegeven, te beschouwen als een economisch delict en strafbaar te stellen met een boete. De hoogte van deze boete is gelijk aan het ‘meer’ aan de mannelijke- t.o.v. vrouwelijke collega’s betaalde beloningen van het voorafgaande jaar tot aan de datum van aangifte.

 • De aangifte kan worden gedaan door:
  • de individuele werkneemster
  • de groep personeelsleden in kwestie (voor bedrijven tot 100 personen zal ik een meldpunt in het leven roepen waarbij dat anoniem kan worden gedaan)
  • de werknemersbond(en)
  • ondernemingsraad
 • Na een dergelijke aangifte wordt door:
 • een onafhankelijke aan te stellen accountant (rekening houdend met vergelijkbare tijdsbesteding) de verschillen in beloning bepaald.
 • de arbeidsinspectie stelt vast of inderdaad sprake is van vergelijkbare arbeid.

De boete-opbrengst gaat naar de algemene middelen.

Eventuele bezwaren tegen de boete worden alleen gehonoreerd, als alsnog de verschillen met terugwerkende kracht aan betrokken vrouwelijke personeelsleden worden bijbetaald.

De voordelen
 • Eindelijk rechtvaardigheid
 • Einde van de discussie over dit onderwerp
 • Vrouwen waarbij dat van toepassing was zijn meer financieel onafhankelijk.
De nadelen
 • Hogere loonkosten bij eerder nalatige werkgevers
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
Wie helpt ons aan

Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten. meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 31/01/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *