Moderne slavernij in Nederland snel uitbannen!

Moderne slavernij in Nederland snel uitbannen!

Geen zin straks weer opnieuw excuses te moeten maken!

De feiten
 • De eerste groep Turkse en Marokkaanse gastarbeiders welke op een afschuwelijk hooghartige en feodale wijze door Nederlandse ambtenaren ter plaatse werden gekeurd en geselecteerd om vervolgens hier tegen te lage lonen en slechte huisvesting het vuile werk te gaan doen, waar wij Nederlanders geen zin in hadden, was al een eerste vorm van moderne slavernij!

Als we niet iets veranderen aan de huidige moderne slavernij, zullen we straks weer excuses moeten maken en mogelijk schadevergoedingen betalen, want

 • wat te denken van de actuele slavernij waarbij werknemers uit Oost Europese landen, Azië en Afrika worden uitgebuit, waar bij controle vaak wordt geconstateerd dat er sprake is van:
  • gedwongen arbeid (w.o. prostitutie)
  • beloning onder de wettelijke minima
  • onveilig soms zelfs vernederende werkomstandigheden
  • te lange werktijden
  • gedwongen slechte huisvesting tegen te hoge huren
  • geen opzegtermijnen bij ontslag
  • huisvesting gekoppeld aan werkgelegenheid (bij ontslag dus dakloos)

Deze moderne vorm slavernij begint bij

 • het (vaak zelf tegen grove betaling) ronselen van personen welke op zoek zijn naar betere leef- en werkomstandigheden
 • die vervolgens langs illegale (vooral die uit Afrika en Azië) vaak op levensgevaarlijke wijze hier naartoe worden gesmokkeld.
 • Maar ook veel Oost Europeanen (uit Polen, Bulgarije en Roemenië), die op basis van het EG-lidmaatschap van hun land zich hier melden en op zoek zijn naar (beter betaald) werk.
 • Ook het verleiden van met name jonge vrouwen die onder valse voorwendselen (mooie banen) hier naartoe worden gelokt om vervolgens in de gedwongen prostitutie terecht te komen.

Voor al deze verwerpelijke acties geldt maar een woord ‘mensensmokkel’ en is vaak ook de voorloper van de daarna volgende ‘moderne slavernij’

Het idee

Als ik minister was, zou ik ter voorkoming dat we straks weer in gelijke situaties terecht komen

 • dat dergelijke criminele praktijken niet meer, zoals nu nogal een gebeurd, met een waarschuwing en of boete worden afgedaan, maar altijd worden bestraft met een gevangenisstraf (waarvan een deel voorwaardelijk om recidive te beperken)
 • Het gaat daarbij om:
  • tussenpersonen
  • ronselaars
  • mensenhandelaren
  • pooiers
  • malafide uitzendbureaus
  • verhuurders van ondermaatse en te dure huisvesting
 • leidinggevende en eindverantwoordelijken van de hiervan misbruik makende werkgevers. (w.o. aannemers, onderaannemers, land en tuinbouw bedrijven e.a.)

Zodat deze vormen van moderne slavernij die anno ‘heden’ in Nederland voorkomen op zo kort mogelijke termijn worden uitgeroeid!

De voordelen
 • Gerechtigheid voor deze moderne slaven.
 • Einde aan de schaamte voor dit handelen van door alleen op winstbejag gefocuste tussenpersonen
 • Minder zwartwerk
 • Minder illegalen aan het werk
De nadelen
 • Kosten van meer intensieve controle
 • Hogere werkdruk voor justitie, advocatuur, accountancy en arbeidsinspectie.

Hogere kosten van detentie en reclassering

Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Arbeidsinspectie
 • Betreffende gemeenten
Wie helpt ons aan

Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten en meerdere voor- en nadelen.

meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Meer informatie
Foto/video

Idee van:
Publicatiedatum van dit voorstel: 31/01/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *