Deelnemen aan het verkeer zonder geldig rijbewijs, actuele APK of  WA-verzekering (dan wel alle 3)

Deelnemen aan het verkeer zonder geldig rijbewijs, actuele APK of  WA-verzekering (dan wel alle 3)

Wordt voordat het fataal wordt al afschuwelijk duur?

De feiten
 • Naar schatting rijden er tienduizenden voertuigen onverzekerd rond in Nederland.
  • De gevolgen voor de tegenpartij bij een aanrijding zijn met blikschade ernstig (tenzij het Waarborgfonds je tegemoet komt en bij erger (gewonden, doden) fataal.
 • Ook nemen dagelijks vele niet tijdig APK-gekeurde voertuigen deel aan het verkeer.
  • Niet apk-gekeurde voertuigen kunnen door mogelijke gebreken ongelukken veroorzaken.
 • In (2022) zijn meer dan 6.000 gevallen aangehouden zonder geldig rijbewijs (het topje van de ijsberg!)
  • Treffend voorbeeld: In 2022 botste twee auto’s op elkaar waarbij beide bestuurders geen rijbewijs hadden.

Kortom in alle drie de situaties is sprake van een vaak ernstige en onveilige deelname aan het verkeer.

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik om dit ernstige verkeersveiligheidsprobleem aan te pakken en het grote aantal overtredingen rigoureus terug te dringen er altijd sprake zal zijn van 2 of meer processen verbaal. (met geldboete)

 • 1 voor elk van de 3 genoemde overtredingen
 • en 1 voor de eigenaar van het voertuig waarmee de overtreding wordt gemaakt,

Is de overtredende bestuurder ook eigenaar van het voertuig, dan wordt deze extra boete ook opgelegd.

Daarnaast wil ik dat als een of meer van de genoemde overtredingen wordt geconstateerd,

 • betrokkene niet meer verder mag rijden
 • wordt bij het
  • onverzekerd rijden
  • en rijden zonder rijbewijs

het motorvoertuig in beslag genomen en afgesleept en opgeslagen

Betreffende voertuigen worden pas weer vrijgegeven

 • bij het ontbreken van een WA-verzekering:
  • als de eigenaar aantoont dat voor een vol jaar de WA-premie is voldaan
  • en de boete voor geconstateerde overtreding en gemaakte afsleep- en opslagkosten zijn betaald.
 • bij het rijden zonder geldig rijbewijs:
  • als betrokkene dit alsnog komt tonen in het geval hij het niet bij zich had
  • de 2 opgelegde boetes (1 voor de overtreding en 1 voor de eigenaar van het voertuig) zijn voldaan
  • de gemaakte afsleep- en opslagkosten zijn betaald.
 • bij het rijden met een niet tijdig APK-gekeurd voertuig:
  • de boete voor geconstateerde overtreding en gemaakte afsleep- en opslagkosten zijn betaald.
  • als deze door een erkend APK-keuringsstation wordt opgehaald en het keuringsbewijs (na evt. reparaties) is afgegeven.

Bij alle drie genoemde overtredingen wordt bij een 2de constatering van dezelfde overtreding het voertuig in beslag genomen en verbeurdverklaard.

De voordelen
 • Minder schade aan wel verzekerde partijen
 • Meer premie-inkomsten voor de verzekeringsmaatschappijen, waardoor premie omlaag kan.
De nadelen
 • Organisatie van het afslepen van de voertuigen
 • Ruimte voor de tijdelijk opslag en bewaking daarvan
 • Het afvoeren of verkopen van na een bepaalde peridode niet opgehaalde voertuigen
 • Het vermoedelijk lastig op de niet verzekerde te verhalen afsleepkosten
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Justitie en veiligheid
 • Ministerie van Infrastructuur en vervoer
 • Verkeerspolitie Driebergen
 • Organisatie van afsleepdiensten
 • Vereniging van APK-keuringsstations
 • Veilig verkeer Nederland
Wie helpt ons aan

Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.

meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Meer informatie
Foto/video

Idee van:
Publicatiedatum van dit voorstel: 31/01/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *