Zonnecellen plaatsen zonder verlies aan ruimte en inzet van extra infrastructuur

Zonnecellen plaatsen zonder verlies aan ruimte en inzet van extra infrastructuur

Plakken maar!

De feiten
 • Onder de bevolking is steeds meer terechte weerstand tegen:
  • als maar meer windmolens, zowel dichtbij de woonomgeving (geluidsoverlast) als in het landschap (horizonvervuiling)
  • steeds meer weilanden vol met daarin geplaatste zonnepanelen (landschapsvervuiling)
 • Toch, ondanks alle bezwaren en protesten, er om de klimaatdoelen te halen ook voldoende groene stroom moeten worden opgewekt, waarvoor steeds meer ruimten in beslag worden genomen.
 • Als alternatieve oplossing worden steeds windmolenparken op zee gestationeerd.
 • Andere alternatieven zijn dus zeer welkom!
 • Eind 2020 zijn er ca. 2.506 geplaatst, waarvan:
  • 144 windmolens op het land (inclusief die op de binnenwateren)
  • 462 op het Nederlands continentaal plat van de Noordzee
 • Ik verwacht met dit plan (en dit aantal) naar schatting al ca. 150.000 huishouden van stroom te kunnen voorzien.
Het idee

Als ik minister was, zou ik bevorderen, dat de masten van alle windmolens rondom (dan wel alleen aan de mogelijke zonzijde: Oost-Zuid en West), worden omkleed met flexibele zonnecellen. Deze zijn inmiddels op rol met kleefrug beschikbaar.

Mijn uitgangspunten voor berekening van de op deze wijze op te wekken extra stroom zijn, dat:

 • De opbrengst afhankelijk is van de diameter en vrije hoogte van de mast.
 • Bij de berekening uitgaan van
 • de hoogtes van het huidige windmolenbestand welke varieert van 50 tot 200
  • een gemiddelde totale hoogte van 125 meter
  • een vrije ruimte om zonnecellen aan te brengen van ca. 100 meter hoogte
  • een gemiddelde omtrek bij een doorsnee van 475 cm. (beneden ca. 500 cm, boven ca. 350 cm.)
  • dit resulteert in een gemiddelde oppervlakte van ca. 14.900 cm.
  • bij een gemiddeld vrije ruimte van ca. 100 meter, resulteert dat in een totale oppervlakte van ca. 1.490 m2
  • bij een beplakking met zonnecellen van ¾ van deze oppervlakte resulteert dat in ca.1.117 m2
  • bij een stroomopbrengst per jaar van ca. 158 KWU per m2 is dat ca. 176.486 KWU per mast.
  • per 1.000 molens is dat 176.486.000 KWU
  • een gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden is ca. 2.900 KWU
De voordelen
 •  Zonnecellen installeren zonder enig plaatsverlies (weilanden etc.)
 • Gebruikmaking van al aanwezige infrastructuur voor de stroomafvoer
 • Niemand heeft last van deze extra capaciteit
 • Bij geen of weinig wind, maar wel zonlicht, wordt het elektriciteits-afvoernet toch nog deels gevoed.
 • De stroomafvoer techniek en – structuur is al aanwezig, dus geen extra investeringen en zelfs betere benutting van de bestaande infrastructuur.

Per 1.000 windturbines zorgen we voor een CO2 reductie van 176.486.000 KWU x 0,4 kg CO2 = 70.594 ton t.o.v. een gasgestookte centrale en het dubbele daarvan bij een kolengestookte

De nadelen
 • Deels door de wieken veroorzaakte korte slagschaduwmomenten over een deel van de zonnecellen
 • Minder fraai aanzicht van de nu doorgaans witte masten.
 • Iets minder rendement van de cellen, omdat niet zoals bij zonnepanelen de plaatsing specifiek op de zon is gericht.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Economische zaken
 • Eigenaren van geïnstalleerde windmolens
 • Energiemaatschappijen
 • Zonnecel producenten
Wie helpt ons aan
 • Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.
 • Wie weet of de omvormers om kunnen gaan met de slagschaduwmomenten van de wieken
 • In welke fase van ontwikkeling is de situatie van de flexibele zonnecellen op rol.
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen
Meer informatie
 • De uitstoot van Co2 per opgewekte KWU is in een elektriciteitscentrale die op
  • gas wordt gestookt ca. 0,4 kg
  • steenkool wordt gestookt ca. 0,8 kg

 

Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 26/01/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *