Sociale dienstplicht voor iedere 18-jarige

Sociale dienstplicht voor iedere 18-jarige

Anderen helpen en zelf volwassen worden!!

De feiten

De dienstplicht bestaat in Nederland nog wel, maar wordt momenteel niet toegepast. Wel wordt er al een tijd gesproken over de invoering van een Sociale Dienstplicht.

In 2017 hadden het CDA en de ChristenUnie wel oren naar een verplichting voor jongeren om een tijd maatschappelijke dienst te doen. Vooral het CDA maakte zich tijdens de verkiezingscampagne voor de landelijke verkiezingen hard voor herinvoering van een dienstplicht voor jongeren bij defensie, politie of in de zorg. Andere partijen waren het niet eens met het verplichte karakter.

 • Het gaat daarbij jaarlijks om ca. 225.00 jongens en meisjes die 18 jaar worden en daar mee voor 6 maanden dienstplichtig zijn.

Dit betekend een continue beschikbaar aantal van ca. 125.000 personen en kan het tekort in de zorg zeker sterk verlichten

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik de Sociale Dienstplicht, waar al zo lang over wordt gesproken, in deze regeringsperiode willen invoeren. Zeker nu er op heel veel plekken (in de zorg) sprake is van een ernstig tekort aan personeel, zou dit een deel van de oplossing kunnen zijn.

Onder het motto: Een half jaar levenservaring opdoen, terwijl je anderen helpt, zou ik deze dienstplicht willen invoeren. Iedere Nederlander (M/V) is, in principe in zijn 18de levensjaar verplicht 6 maanden sociale dienstplicht te vervullen.

Een betaling per maand ter hoogte van een stagevergoeding zou hierbij tot de mogelijkheden moeten behoren.

De voordelen
 • Draagt bij aan het volwassen worden
 • Helpt met name de zorg, (van ziekenhuizen, verzorgingshuizen tot thuiszorg) waar velen terecht zullen kunnen, te ontlasten
 • Jongelui leren, wat de praktijk van werken is.
 • Dienstplichtige kan deze tijd van Sociale Dienstverlening ook gebruiken om een beroepsrichting te kiezen en aan zijn cv te werken.
 • Deze Sociale dienstplicht zou in een steeds individualistischere samenleving de gemeenschapszin bevorderen.

Meer werkaanbod tijdens perioden van grote werkloosheid

 • Bij de vorm van sociale dienstplicht
  • betaalt de zorginstelling het basisloon voor die leeftijd
  • is er geen sprake van huisvestingskosten en kosten van levensonderhoud
De nadelen

Voor studenten een onderbreking van de studie. (kan via uitstel tot direct na de studie worden opgelost)

Nauwelijks inkomsten voor dienstplichtige

 • Bij een militaire dienstplicht is er sprake van
  • hoge kosten
   • werkvergoeding
   • huisvesting
   • uniformen
   • levensonderhoud
   • etc.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Het Ministerie van Defensie (omdat hieronder de Dienstplicht voor zowel mannen als vrouwen wettelijk valt.
 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als tijdelijke werkgever van de dienstplichtige.
Wie helpt ons aan

Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te maken kosten

meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen

Meer informatie
{Meer informatie:11}
Foto/video

Idee van: {user:display_name}
Publicatiedatum van dit voorstel: {date_dmy}

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *