Stop kinderopvangtoeslagellende

Stop kinderopvangtoeslagellende

dan kan daarna een kind de was doen!

De feiten
 • De belastingdienst is bewezen niet toegerust om als uitkeringsinstantie te fungeren
  • de uitvoering is te complex en grootschalig
  • de controle op de juistheid van de toegekende toeslagen is tijdrovend en vaak discriminerend
 • De gelden komen niet in alle gevallen bij de rechthebbenden terecht (tussenpersonen.)
 • Niet iedereen die deze rechten heeft vraagt deze aan, omdat:
 • het niet nodig is. (Voldoende eigen middelen)
 • men niet weet hoe men moet aanvragen
 • men niet weet dat men daar recht op heeft
 • Ervaring met de kinderopvang in zijn algemeenheid leert, dat 1 op de 5 ouders
 • stress ondervinden
 • minder zijn gaan werken om de kinderen te kunnen opvangen
 • vinden de kinderopvang te duur en vangen ze zelf op
 • werken daardoor zelf niet op tijden van hun voorkeur
 • doen een beroep op hulp van ouders, schoonouders, buren etc.
 • De regering de plannen doorzet om de opvang per 2025 nagenoeg gratis te maken
  • Hierdoor zal de vraag naar kinderopvang sterk toenemen
  • De tekorten aan personeel (nu al hoog) zullen daardoor nog sterker toenemen
   • Dit kan deels worden opgelost door betere salariëring en minder werkdruk, zodat het werken in de kinderopvang aantrekkelijk wordt
   • De ’overheid’ de werkgever wordt
   • Gestreefd moet worden naar minder inzet van ZZP’ers
   • In ieder geval moet worden voorkomen, dat vakbonden acties gaan ondernemen om dit te bewerkstelligen, want ouders zitten niet te wachten op een staking
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik

 • alle formele kinderopvanginstellingen, bestaande uit crèches, peuterspeelzalen en naschoolse opvang met uitzondering van het gastouderschap, nationaliseren, door overname, uitkoop, schadeloosstelling of anderszins
 • Als dat is gerealiseerd en al deze instellingen in handen van de overheid zijn, gaan deze net als de scholen, ressorteren onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Deze neemt over:
  • al het personeel
  • de huurcontracten
  • de exploitatiekosten

Na realisatie worden

 • de kinderopvang hiërarchisch onder te brengen bij de basisscholen
 • zodra daartoe de mogelijkheid zich voordoet ook de huisvesting ervan bij deze scholen onder te brengen.
 • alle Kinderopvangtoeslagen beëindigd.
 • de wet geschrapt
 • de uitbetalingsorganisatie ontmanteld
 • de groep controle-instanties opgeruimd
 • subsidies stopgezet

en kunnen alle kinderen vanaf 0 tot 12 jaar voortaan gratis naar de kinder- en/of naschoolse opvang.

De voordelen
 • Ontlasting van de belastingdienst
 • Eenvoudiger voor de ouders
 • Geen tussenpersonen meer
 • Geen oneigenlijk gebruik van de gelden
 • Geen juridische kwesties meer
 • Meer zekerheden voor bij de opvang betrokken werknemers
 • Meer ouders kunnen aan het werk
 • Geen terugvorderingsproblemen bij het onterecht toekennen van de toeslag

Nadelen:

De nadelen
 • Hogere kosten voor de rijksbegroting.
  • Als men alle huidige kosten, de inzet van betrokken ambtenaren juridische kosten en het voordeel dat meer mensen aan het werk gaan (en dus meer loonbelasting wordt ontvangen) mee rekent, zal het verschil heel overzichtelijk blijken te zijn.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschap
Wie helpt ons aan
 • Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 17/02/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *