Verkeersveiligheid bevorderen met de doelstelling 0 doden in 2050

Verkeersveiligheid bevorderen met de doelstelling 0 doden in 2050

Eerst maar eens streven naar 1 verkeersdode per dag! Zijn er nu gemiddeld 2!

De feiten
 • Nederland heeft de grootste autosnelwegdichtheid van Europa!
 • In Nederland kennen we een 3-tal wegcategorieën:
  • De ‘Stroomwegen’ (verwerking van veel verkeer met minimaal oponthoud
  • De ‘Gebiedsontsluitingswegen
  • De ‘Erftoegangswegen’

Maar ook de indeling als:

 • A-wegen (autosnelwegen)
 • N-wegen (niet-autosnelwegen) voornamelijk Provinciale wegen.
 • De stads- en wijkontsluitingswegen en straten in de steden
 • Op een groot deel van de Nederlandse A-wegen staan z.g. snelwegsignaleringen (portalen met matrixen)
  • Met deze matrixborden zijn deze snelwegen veiliger dan die zonder
  • er vinden ook minder kop/staartbotsingen bij plaats dreigende filevorming
  • regelen een betere doorstroming van het verkeer
  • bij regen, mistvorming en gladheid kan de wegbeheerder aangeven de snelheden te matigen
 • Als de auto nu zou worden uitgevonden, zou die niet worden toegelaten door de grote kans, dat er bij het gebruik ervan doden vallen.
 • Over 10 tot 15 jaar verbaast de nieuwe generatie zich erover, dat we nu, nog geen 50 cm van elkaars voertuigen, met 100 km per uur (dus 200 km) tegenliggers passeren.
 • Nog steeds vallen er te veel verkeersdoden te betreuren en is het aantal gewonden veel en veel te hoog.
  • Cijfers van 2022
   • 578 dodelijke slachtoffers
   • en meer dan 21.000 gewonden
  • Deze verkeersslachtoffers kosten de samenleving meer dan € 18 miljard per jaar
  • Veel gewonden houden blijvende schade en daardoor vaak beperktere arbeidsinzet
  • Ongelukken veroorzaken veel druk op de toch al overbelaste eerste hulp.
  • Nederland heeft als ambitie in 2050 nul doden in het verkeer. Er zijn vele miljarden nodig om de verkeersveiligheid tot dat niveau te verhogen. Intussen accepteren we, dat er tot die tijd meer dan 10.000 medeburgers in het verkeer zijn omgekomen. Dat is toch onaanvaardbaar, zelfs barbaars te noemen.
  • Het aantal geconstateerde verkeersovertredingen (bv. In 2022)
   • meer dan 8 miljoen overtredingen zijn beboet, waarvan 6.5 miljoen door snelheidsovertredingen (naar schatting 10% van het aantal werkelijke overtredingen).
   • Drank en drugs meer dan 40.000 bekeuringen opleveren
   • Gebleken is dat duizenden mensen rijden met een ongeldig rijbewijs, ingevorderd wegens
    • het rijden onder invloed
    • het gebruik van lachgas
    • dementie
    • verminderd zichtvermogen

Van de vorig jaar 10.000 ingevorderde rijbewijzen zijn er slecht 4.000 ingeleverd!

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik

 • op alle N-wegen de huidige maximum snelheden (nu doorgaans 80 km per uur) willen aanpassen waarbij:
 • ik die op de smalle N-wegen (xx m.) zou terugbrengen van 80 naar 60 km per uur
 • en ik die op de N-wegen, breder dan 3.00 meter, zou stellen op 90 km per uur (is dan ook dezelfde maximum snelheid als voor het vrachtverkeer, waardoor gevaarlijke inhaal manoeuvres minder zullen voorkomen)
 • Daarnaast zou ik bevorderen, dat
 • de wegbeheerders, op de N-wegen technische obstakels op het midden van de weg creëren, die als daar overheen wordt gereden, geen schade aan de voertuigen veroorzaken, maar wel heel onprettig geluid maken en het stuur onprettig laat trillen.
 • Vooral op onveilige trajectendelen:
 • het installeren van trajectcontroles
 • het invoeren van inhaalverboden
 • meer inzet van flexflitsers
 • Veiligere en bredere fietspaden
 • Verbod op waarschuwings-apps voor flitspalen
 • Elektrische auto’s mogen op de A-wegen 10 km harder rijden, dan die welke fossiel worden aangedreven.
 • Betere handhaving door inzet van geautomatiseerde registratiesystemen
 • Direct een einde maken aan de verkeerde bezuinigingen op elektriciteit door langs delen van de snelwegen de verlichting uit te schakelen
 • 24/7 alle snelheidscontroles units aan!
 • Betere benutting van de matrixborden op de portalen boven de A-wegen

Al bijna 10 jaar wordt er gesproken over het ‘in de auto brengen’ van de verschillende verkeersaanwijzingen, zodat de portalen met matrixborden straks niet meer nodig zijn.

Ik denk, dat dat nog wel tot 10 jaar gaat duren voordat dat zover is en pleit ervoor:

 • nu het allergrootste deel van het A-wegennet al voorzien is van portalen, intussen het ontbrekende deel van deze portalen met matrixborden te voorzien.
 • Ongeacht of deze uitbreiding wordt gerealiseerd, wil ik dat het volledige systeem mede in verband met opvoering van de veiligheid en de zo noodzakelijke doorstroming, sterk wordt gemoderniseerd door een aantal technische aanpassingen, waaronder:
  • De matrixborden beter benutten, (nu alleen met 50, 70, 90 en het rode X en het witte X) door op alle portalen (dynamisch) aan te geven hoe snel er ter plaatse mag (en in verband met naderende file) worden gereden.
  • Camera’s plaatsen op de achterzijde van alle matrixborden welke actief worden als het rode X wordt aangezet, zodat het negeren ervan automatisch wordt vastgelegd en beboet. In een jaar tijd meer dan 10.000 maal geconstateerd! (en een onbekend groter aantal niet)
  • bij regen, mistvorming en gladheid kan de beheerder snelheden gedoseerd matigen
  • bij droog weer, in de avond en nacht, of bij mindere verkeersintensiteit, kan de toegestane snelheid naar boven worden bijgesteld.
  • Softwareontwikkeling voor de finetuning van het systeem en dynamische verkeersbeheer
 • Niet alleen de overheid dient alle maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid vergroten. Deze bijdrage wordt ook in hoge mate verwacht van
  • de auto-industrie
   • De auto-industrie door steeds verder gaande, de veiligheid ondersteunende, technieken door te voeren en de inzittende alsmaar beter te beschermen
  • de garagebedrijven
   • Door geen inferieure reparaties aan vitale veiligheidsdelen te verrichten en evt. uitgevoerde Apk-keuringen volgens de normen uit te voeren.
  • de 2de hands autohandel
   • Geen voertuigen in de handel te brengen waarvan je weet, dat deze onveilige elementen bevat
  • en niet in de laatste plaats, alle deelnemers aan het verkeer dienen daaraan bij te dragen door:
   • asociaal rijgedrag te vermeiden
   • niet met drank en/of drugs achter het stuur
   • geen ‘korte lontjes’-gedrag achter het stuur
   • niet te Appen onder het rijden
De voordelen
 • Minder
  • ongelukken
  • doden
  • gewonden
  • psychische schade
  • materiële schade
 • Als ontbrekende matrixborden worden geplaatst, ook die A-wegdelen veiliger
 • op gehele A-wegennet duidelijkheid over toegestane rijsnelheden ter plaatse
 • dynamischer verkeersbeheersing, waardoor doorstroming wordt verbeterd
 • grotere verkeersveiligheid
 • minder werk voor overbelaste verkeerspolitie
De nadelen
 • Kosten van aanpassingen van de N-wegen
  • verbredingen van N-wegen
  • verbredingen van fietspaden
  • middenberm obstakels aanbrengen op de N-wegen
  • het vervangen van de snelheidsborden
  • Het installeren van meer trajectcontroles
  • Kosten van completering portalen met matrixborden op rest van de A-wegen
 • Minder werk voor carrosserie herstel
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Provinciale Waterstaat
 • Veilig Verkeer Nederland
Wie helpt ons aan
 • Meer (gedetailleerde) cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen ?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 08/03/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *