Hergebruik overtollige medicijnen

Hergebruik overtollige medicijnen

Bittere pil, ben er ziek van!

De feiten
 • Voor infrastructuur en levering van medicijnen in Nederland, zie: Meer informatie:
 • Vanwege strenge wet- en regelgeving over dit onderwerp, is het niet toegestaan medicijnen in te zamelen, opnieuw uit te geven, te verkopen, gratis te verstrekken of te laten hergebruiken. Het is verboden op straffe van een boete van €150.000 en of een gevangenisstraf, die kan oplopen tot 8 jaar.
 • Dit geldt zelfs voor medicijnen die nog, ongeschonden en in de originele verpakking, bij de apotheek worden teruggebracht.
 • Door deze straffe regelgeving kunnen deze medicijnen (bijvoorbeeld) niet aan mensen in ontwikkelingslanden worden gegeven met alle gevolgen van dien.
 • Patiënten nemen niet altijd de moeite om de overtollige medicijnen terug te brengen naar de apotheek. Die worden nu:
  • weggegooid (in het gunstigste geval in milieubak, maar meestal niet)
  • door het toilet gespoeld (met alle nadelige gevolgen voor de afvalwaterzuivering)
 • De middelen die wel bij de apotheek worden terugbezorgd dienen te worden vernietigd.
 • Jaarlijks wordt naar schatting 100 miljoen aan geneesmiddelen weggegooid omdat de kwaliteit niet is te garanderen.

In werkelijkheid is dat bedrag vele male groter omdat er geen zicht is, op wat patiënten zelf ongebruikt in de kast laten liggen of zelf verwijderen.

Kortom een schandalige situatie!

We klagen over te hoge kosten van de medische zorg en constateren de schrijnende tekorten in sommige ontwikkelingslanden

 • De door de patiënt bij de apotheek terugbezorgde medicijnen moeten door de apotheker worden vernietigd. Ze mogen niet opnieuw worden uitgegeven
 • Hierdoor:
  • Komen deze teruggaven niet ten gunste van de apotheek
  • worden deze niet gecrediteerd aan de zorgverzekeraar die deze heeft vergoed.
 • Veel is al wel verbeterd; de patiënt krijgt nieuw voorgeschreven middelen (voor een langere periode) voor 30 dagen mee ( om te horen of er geen bijwerkingen en dergelijke zijn) en bij een volgende levering pas voor 90 dagen.
 • Bij een onlangs uitgevoerd experiment, om uitgegeven, maar ongebruikte medicijnen, opnieuw uit te delen, is tot nu toe € 800.000 uitgespaard
 • Een van de vele schrijnende voorbeelden:
  • Door onvoldoende communicatie kreeg een kankerpatiënt, op de dag dat hij was overleden, de nieuwe medicijnen voor 3 maanden bezorgd, ter waarde van naar schatting € 2.700,00

Betrokken apotheek kon ze niet terugnemen, dus bij het afval!

Het idee
 • Als ik minister was, dan zou ik willen bevorderen, dat
  • De patiënt de ongebruikte medicijnen inlevert bij apotheek of postagentschap
  • In het geval voor 3 maanden medicijnen worden meegegeven, daarvan 2 X 1/3 deel in aparte vacuüm verpakking te doen, zodat, als deze om wat voor reden dan ook, niet meer worden gebruikt, ze veilig voor hergebruik, kunnen worden teruggebracht..
  • Patiënten worden gestimuleerd onnodige medicijnen terug te brengen. Je zou een beloning (zoals bij het inleveren van batterijen) kunnen geven. Dat zal zeker helpen. Bijvoorbeeld: een 1/5de Staatslot als beloning
 • Na terug ontvangst, controleren of het middel goed is bewaard en niet is geopend, waarna het opnieuw in de handel kan worden gebracht, of beschikbaar kan worden gesteld aan ontwikkelingslanden, die daar behoefte aan hebben.
 • Als bovenstaande suggesties niet (kunnen) worden gerealiseerd, stel ik voor, dat er een stichting ‘Medicijnen voor behoeftige ziekenhuizen in opkomende economieën’ wordt opgericht die op onderstaande wijze kan voorzien:
 • Apothekers verstrekken bij de uitgifte enveloppen ‘Port betaald’. Daarin kunnen medicijngebruikers hun overbodige middelen gemakkelijk en kosteloos naar voornoemde stichting opsturen
 • Hiermee is deze stichting in staat, na serieuze controle, die naar ziekenhuizen in ontwikkelingslanden te zenden die daarover niet kunnen beschikken vanwege de hoge kosten.
De voordelen
 • Besparing van vele miljoenen op de zorgkosten
 • Betere benutting van beschikbare (soms zelfs schaarse) medicijnen
 • Minder medicijnen in het riool en/of in het huisvuil
De nadelen
 • Kosten van de op te zetten organisatie en voorlichtingscampagne
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van volksgezondheid en zorg
 • Branchevereniging van apothekers (KNMP)
 • Zorgverzekeraars
Wie helpt ons aan
 • Meer gedetailleerde cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen en/of cijfers?
Meer informatie
 • infrastructuur en levering van medicijnen in Nederland
  • De medicijnproductie vindt plaats
   • In Nederland zelf (beperkt)
   • en in andere landen (met name China en India)
  • De handel en levering in Nederland vindt plaats door:
   • Importeurs en fabrikanten (en soms via side-import door apothekers zelf) via:
    • groothandels, of rechtstreeks aan:
     • apothekers (ca. 1.200)
      • aan hun patiënten
     • ziekenhuizen
      • aan hun patiënten
     • apotheekhoudende huisartsen (beperkt aantal)
     • aan hun patiënten
Foto/video

Idee van:
Publicatiedatum van dit voorstel: 09/03/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *