CO2-reductie en energietransitie in het wegverkeer

CO2-reductie en energietransitie in het wegverkeer

Na invoering weer terug naar 130 Km per uur!

De feiten
 • Het wegverkeer is een van de grotere veroorzakers van een teveel aan de CO2-uitstoot.
 • Er worden steeds meer elektrische voertuigen gekocht en de datum dat met fossiele brandstof aangedreven voertuigen niet meer moge worden verkocht staat vast en is deze veroorzaker van C)2 op de goede weg.
 • Het overdag terugbrengen van de maximum snelheid op het A-snelwegennet, van 130 naar 100 Km per uur is een niet zo zinnige maatregel! Volgens sommige onderzoeken kan het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 100 km per uur overdag leiden tot meer files en daarmee tot meer uitstoot van stikstof en CO2. Ook kan het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 100 km per uur overdag leiden tot een langere reistijd.
 • Daarnaast zijn er veel situatie (w.o. filevorming) die en vertragend werken en de nodige extra Co2-uitstoot veroorzaken, doordat systemen niet goed op elkaar zijn afgestemd.
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik verschillende maatregelen ten uitvoer brengen en proeven in gang zetten, die uitmonden een snellere vermindering van de  CO2-uitstoot en tevens een aantal ander voordelen opleveren.

Ik som ze in willekeurige volgorde hieronder op:

 1. Als de detectiebedrading van veel verkeerslichten-beïnvloedingsinstallaties verder van de verkeerslichten af, dus afstandsafhankelijk in relatie tot toegestane en te verwachte snelheid, worden gepositioneerd, zal er minder hoeven te worden gestopt op ‘lege’ kruispunten.
 2. Het op veel meer plaatsten dan nu het geval, installeren van de ‘Groene Golf’.

Zo wordt een betere doorstroming van het verkeer bevorderd, met minder uitlaatgassen, dus minder Co2-uitstoot, en verder:

 • Minder remmen, waardoor minder slijtage aan
  • banden
  • remmen
  • en het asfalt
 • minder optrekken, waardoor minder
  • brandstofverbruik
  • geluidsoverlast
 1. Daarnaast zou ik bevorderen, dat op alle plekken waar het gemotoriseerde verkeer moet wachten bij o.a.
  • geopende bruggen
  • gesloten spoorwegovergangen
  • overzetveren
  • ferrytoegangen
  • enz

verlichte borden worden geplaatst met de aanbeveling: ‘De motor tijdens de wachttijd af te zetten’.

 1. Ook wil ik laten onderzoeken en zo nodig een proef nemen op de Afsluitdijk, of het op de vangrail plaatsen van z.g. windturbine (kleine compacte op een verticale as roterende stroomgenerator) welke energie opwekken door naast de aanwezige wind en door het langsrijdend verkeer veroorzaakte luchtverplaatsing draaien, waarbij deze stroom in accu’s wordt opgeslagen om daarmee de snelwegverlichting deels kan worden opgewekt.
 2. Ook wil ik dat er proeven worden genomen met het plaatsen van zonnecellen op de vangrails en geluidswallen van snelwegen met hetzelfde doel als onder 4 omschreven.
 3. CO2-filter op brandstof auto’s verder ontwikkelen en gaan toepassen (door studententeam/ TUE/Ecomotive/Brainport Eindhoven)
 4. Lantaarnpalen langs de snelwegen vanaf een bepaalde hoogte voorzien van zonnecellen zodat deze deels in de eigen stroomvoorziening kunnen voorzien.
De voordelen

Voor de verbetervoorstellen 1 en 2 zijn de voordelen:

 • Goed voor het milieu, minder CO2-uitstoot minder lawaai van het optrekken.
 • Minder ergernis (stoppen bij een ‘leeg’ kruispunt)
 • Goed voor de economie door minder slijtage aan het wegdek.
 • Goed voor de wegebruikers, door minder slijtage aan het voertuigen en lager brandstofgebruik.

Voor de verbetervoorstel onder 3 zijn de voordelen:

 • Verminderde CO2-uitstoot (Als deel van de bijdrage aan deze reductie door het wegverkeer)
 • Besparing van brandstof voor de weggebruiker

Voor de verbetervoorstel onder 4, 5 en 6 zijn de voordelen:

 • Energieopwekking
  • door wind en luchtverplaatsing door langsrijdend verkeer
  • door plaatsing zonnepanelen op plaatsen waar de basisstructuur voor de montage al aanwezig is. (vangrails, geluidswallen)
De nadelen

Voor de verbetervoorstel onder 1 en 2 zijn de nadelen:

 • Investeringen in de aanpassingen, vaak op provinciale- en doorgaande wegen in de steden en dorpen.
 • Kosten van de realisatie van ‘Groene golven’, op doorgaande wegen en op de rondwegen van steden.

Voor de verbetervoorstel onder 3 zijn de nadelen:

 • Investeringen in de aanmaak en plaatsing van de verlichte adviesborden.

Voor de verbetervoorstel onder 4, 5 en 6 zijn de nadelen:

Investeringen in de windturbines, zonnepanelen, accu’s en de aanleg van het noodzakelijke kabelnetwerk

Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Infrastructuur
 • Rijks Waterstaat
 • Provinciale Waterstaten
 • Energiemaatschappijen
 • Leveranciers en installateurs
Wie helpt ons aan

Meer onderliggende gegevens, meer berekeningen, voor-en/of-nadelen die mijn voorstellen verder kunnen ondersteunen

Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 03/04/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *