Meer blauw op straat (Noemen we nog steeds zo, terwijl het nu zwart is met gele accenten)

Meer blauw op straat (Noemen we nog steeds zo, terwijl het nu zwart is met gele accenten)

Waar ben je nu!

De feiten
 • Er zijn
  • wijken in steden waar geen wijkagenten worden gesignaleerd
  • plaatsen en vooral de dorpen, waar men nooit een surveillancewagen van de politie ziet
  • ook op diverse trajecten op zowel N- als A-wegen is er nauwelijks sprake van enige verkeerspolitie
  • De aanwezigheid van politie in het algemeen verhoogt de veiligheid, maar ook het gevoel van veiligheid bij de burger
  • De agent die te paard surveilleert heeft een andere actieradius dan de wijkagent, de Boa op de fiets, de motoragent of surveillancewagen
  • Alle agenten en Boa’s in functie dragen apparatuur bij zich zodat ze via GPS kunnen worden gevolgd en gelokaliseerd
Het idee

Als ik minister was dan zou ik bevorderen, dat de landelijk politie op één centrale plek (bv. Driebergen) op de hoogte is, waar op elk moment van de 24 uur er politionele dekking door aanwezige surveillance in Nederland plaatsvindt, zodat van daaruit corrigerend kan worden opgetreden op plekken waar dat op dat moment ontbreekt.

Er zijn systemen beschikbaar welke digitaal op de elektronische kaart aangeven in welke gebieden, snelwegen, provinciale wegen, wijken en straten in steden en dorpen de aanwezigheid van politie en Boa’s zichtbaar kan worden gemaakt.

Als basis is de gehele kaart van Nederland Rood ingekleurd.

Als voor ieder vorm van surveillance:

 • te voet (de straat in de looprichting + bv de eerstvolgende zijstraten)
 • te paard (nader te bepalen)
 • per fiets (nader te bepalen)
 • per motor (nader te bepalen)
 • per auto (nader te bepalen)
 • per helycopter (in de kleur oranje)
 • per drone (in de kleur oranje)

dient een bepaalde zone van de kaart groen worden gekleurd. (Bij de aanwezigheid van bv. de wijkagent, kleurt zijn hele wijk groen, op de snelweg rijdt bv. een motoragent dan wordt (bv.15 Km) in zijn rijrichting groen gekleurd

en afhankelijk van de intensiteit van het te surveilleren gebied:

 • stadswijk
 • stadscentrum
 • buitengebied
 • N-weg
 • A-weg
De voordelen
 • Beter zicht op de juiste inzet van surveillerende units.
 • Lacunes zijn actueel zichtbaar, zodat per direct corrigerend kan worden opgetreden
 • Door goede dekking van het totale gebied ontstaat er meer veiligheid
De nadelen
 • Kosten van het systeem en de bemensing voor de centrale controle
 • Als criminelen er in slagen het systeem te hacken en kunnen ‘meekijken’ is dat ondermijnend.
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Binnenlandse zaken
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationale politie

Wie helpt ons aan
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen en/of cijfers?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 05/04/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *