Belasting op ongebruikte rijkdom?

Belasting op ongebruikte rijkdom?

Niet uitvoerbaar! Wel iets om over na te denken!

De feiten
 • Volgens
  • het Global Wealth Report van Credit Suisse. waren er in 2022 (in UD$ gemeten) ca. 69 miljoen miljonairs in deze wereld
  • Forbes, waren er in 2022 (in UD$ gemeten) ca. 2629 miljardairs.
  • de Wereldbank (2020) leefden ongeveer 9% van de wereldbevolking in extreme armoede. (inkomensgrens van $1,90 dollar per dag)
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik er naar willen streven, dat de Verenigde Naties ooit door de lidstaten in staat wordt gesteld om in samenwerking met alle aangesloten landen de door mij bedachte TOUW-belasting (Taks On Unused Wealth) in te voeren.

Dat zou dan een goede stap kunnen zijn om de aardse rijkdommen beter dan nu te verdelen, zodat amen minder arm en rijken minder rijk worden.

De mensen die zo veel geld hebben, dat ze vaak van gekkigheid niet weten wat er mee te doen, dragen dan zonder dat ze daar minder luxe kunnen leven hun steentje bij aan dit doel.

Het gaat er daarbij om, belasting te innen over de door deze rijken op elk moment ‘niet gebruikte rijkdom.

De puissant rijken hebben vaak veel bezittingen, vaak verspreid over de hele wereld, die we ze, als ze deze eerlijk verkregen hebben, graag gunnen, maar als ze deze niet gebruiken ergeren we ons daaraan en willen dat ‘bestraffen’ met de TAUW.

Ze kunnen nog zoveel bezittingen hebben, maar zeker niet op alle plaatsen tegelijk zijn en dus ook niet continu van al deze luxe zaken genieten.

We kennen ongetwijfeld de voorbeelden of hebben gehoord over mensen met volledig luxe ingerichte :

 • appartement in Londen
 • penthouse in New York
 • buitenhuis in Spanje

en om zicht te verplaatsen:

 • een plezierjacht aan de Riviera
 • verspreid over de vastgoedlocaties een 3-tal kostbare bolides
 • een privévliegtuig

om over de

 • verzamelde kunst
 • en onbenutte spaargelden boven een noodzakelijk minimum

nog maar even te zwijgen.

Om vast te stellen op welke momenten men van zijn/haar bezittingen geniet, zou een onderhuids aan te brengen chip met GPS-registratie een mogelijkheid zijn.

Met die chip kan een geautomatiseerd systeem vaststellen op welke locatie van betreffend rijkdom wordt genoten (vliegtuigen, plezierjacht etc.)  is daarmee duidelijk welke op dat moment niet worden gebruikt.

We geven deze personen de keuze van bv. 1% bij het accepteren van een dergelijk chip, of b.v. 3% als men dat niet wil.

Om vast te stellen, wat het zou betekenen als e.a. gerealiseerd zou worden bij een TAUW-tarief van 1% of 3% en dat alleen miljonairs met een vermogen van meer dan 10 miljoen Dollar, plus uiteraard alle miljardairs hiermee zouden worden belast, maakt de volgende rekensommen duidelijk

 • Bij een TAUW-tarief van 1%

Stel de opgesomde waarde van de genoemde bezittingen is 10 miljoen Dollar en het appartement in Londen plus de auto daar in de garage bedragen samen 1 miljoen Dollar, dan is voor de Londense periode het belastbaar bedrag 9 miljoen. Dat is bij een percentage van 1% slechts $90.000 TOUW-belasting per jaar.

 • Bij een TAUW-tarief van 3%

Als we uitgaan van de zelfde totaal waarde, betaalt de eigenaar over 90% van $10.000.000 X 3% = $270.000

Gaan we voor de eenvoud er even van uit, dat telkens 1 miljoen in gebruik is bij deze eigenaar, zal de jaarlijkse bijdrage aan de VN t.b.v. de allerarmsten van deze wereld rond de $100.000.

 • over de getaxeerde actuele waarden van alle op ieder moment ongebruikte eigendommen.
 • Willen men geen chip, dan is het over het totaal van bedoelde bezittingen, minus 10%, in de verwachting, dat voortdurend 90% niet wordt genoten.
De voordelen
 • Zou kunnen helpen de rijkdom in de wereld wat beter te verdele
De nadelen
 • De moeilijkheid dit in te voeren
 • Een dergelijke belasting kan pas werken wanneer er ooit sprake kan zijn van een mondiaal belastingstelsel
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ambassadeurs bij de VN
Wie helpt ons aan
 • Meer vóór- en tegen argumenten of betere cijfers?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Tom
Publicatiedatum van dit voorstel: 05/06/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *