Solidariteit van de beter gesitueerden met de allerarmsten in onze ‘rijke’ samenleving

Solidariteit van de beter gesitueerden met de allerarmsten in onze ‘rijke’ samenleving

In plaats van: Ik een beetje meer dan jij, Nu jij een beetje meer dan ik!

De feiten
 • Het aantal armen in onze samenleving neemt steeds verder toe (meer dan een miloen)
 • Het verschil tussen arm en rijk wordt ook steeds maar groter
 • Vooral de stille armen hebben het heel erg moeilijk
Het idee

Als ik minister was, dan zou ik het voorstel willen doen, dat er een (doorlopende) solidariteitsactie in alle Nederlandse gemeenten wordt geïnitieerd, om de allerarmsten in die gemeenten het leven iets aangenamer en dragelijker te maken.

Ik zou daartoe alle beter gesitueerden in onze samenleving uitnodigen om uit solidariteit met deze allerarmste (jaarlijks) een bedrag van €1.000 aan deze groep beschikbaar stellen.

Het basisprincipe is daarbij, dat de solidaire betergesitueerden van ieder gemeente de allerarmste van diezelfde gemeenten daarmee gaan ondersteunen.

Om dit eenvoudig en praktisch uitvoerbaar te maken denk ik hierbij aan de volgende opzet:

 • Alle gemeenten in Nederland
  • openen bij een bank naar keuze een z.g. Solidariteitsreklening (b.v. Solidariteitsrekening Gemeente Alkmaar, Solidariteitsrekening Gemeente Zwolle et cetera)
  • doen elk jaar een openbare oproep aan de inwoners, aan deze solidariteitsactie deel te nemen
 • Alle beter gesitueerden uit betreffende gemeente storten op vrijwillige basis hun solidariteitsbijdrage op de solidariteitsrekening van hun gemeente.
 • Alle gemeenten stellen b.v. 2 (betrouwbare) tussenpersonen aan, die op vrijwillige basis en in overleg met de Sociale Dienst van die gemeenten bepalen (elk jaar opnieuw) welke allerarmste gezinnen deze €1.000 gaan ontvangen
 • Alle solidariteit-stortingen en -uitbetalingen vinden in de anonimiteit plaats.
De voordelen
 • Iets minder armoede onder de groep van allerarmsten
 • Meer solidariteit binnen onze gemeenschap
De nadelen
 • Wie ze bedenkt mag het zeggen!
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Minister van Armoedebestrijding
 • Alle gemeenten van Nederland
 • De sociale diensten van alle gemeenten
Wie helpt ons aan

meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen en/of cijfers?

Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 05/06/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie