Onbewaakte overwegen zonder grote kosten alvast beveiligen. Pure noodzaak!

Kwestie van leven of dood, of even ProRail en de Tom-Tom’s van deze wereld uitdagen.

De feiten
 • Een onbewaakte spoorwegovergang is een kruising met een weg waarbij de verkeersdeelnemer zelf moet uitkijken of er een trein aankomt. Er zijn geen spoorbomen, licht- of geluidssignalen.
 • Er zijn in Nederland ca. 2.300 spoorwegovergangen waarvan ca 100 onbewaakt
 • In het huidige tempo van afsluiting of ombouw tot bewaakte overgang, duurt het nog jaren en zullen nog een aantal slachtoffers deze passages met de dood moeten bekopen.
 • Uit onderzoek blijkt dat onbewaakte spoorwegovergangen veel gevaarlijker zijn dan aanvankelijk gedacht.
 • Jaarlijks komen op onbewaakte spoorovergangen een aantal verkeersdeelnemers om het leven of raken zwaargewond. Ook is er vaak sprake van grote schade
 • In Nederland zijn er meer dan 250 niet beveiligde overwegen waar vaak alleen waarschuwingsborden staan.
 • Omdat er geregeld zwaar en langzaam verkeer over gaat duren de passages langer dan verwacht.
 • Dit is een groot risico voor de overweggebruiker, machinist en treinreiziger
 • Het aantal bijna-aanrijdingen bij onbewaakte spoorwegovergangen is jaarlijks meer dan 25. Situaties met veel impact voor de machinisten.
 • Onlangs is geregeld, dat treinen langzamer rijden bij de gevaarlijkste onbewaakte spoorwegovergangen (90 i.p.v. 120/140 KM per uur)
 • Ook krijgen honderden NS-treinen andere kleuren aan de voorkant, zodat ze beter zichtbaar zijn.
 • ProRail verwacht 180 van de 350 onbewaakte overgangen voor 2024 gesloten of beveiligd te hebben.
 • Het opheffen van onbewaakte overwegen is de goede oplossing, maar duurt vaak veel te lang en veel beloftes van sluiting of beveiliging worden steeds uitgesteld..
  • Vooral het overleg tussen provincies, gemeenten en landeigenaren, leidt doorgaans tot vertraging
  • Vaak is de grond rond de spoorwegovergang privé-eigendom

Ook is vaak niet bekend wie er voor de kosten moet opdraaien en wijzen partijen naar elkaar

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik in afwachting van de opheffing of slagboombeveiliging, per direct alle onbewaakte spoorwegovergangen veiliger willen  maken. Alle genoemde voornemens zijn prima, maar duren voor mij te lang; er vallen nog steeds slachtoffers. Ik vind dat onaanvaardbaar en daarom roep ik partijen als ProRail, de actieve spoorwegmaatschappijen en de autonavigatie-aanbiedende bedrijven bij mij aan tafel. Ik wil hen met klem verzoeken om hun kennis, kunde  en databanken zodanig in te zetten, dat een autobestuurder die bijv. binnen 50 meter van een onbewaakte overweg komt een geluidsignaal krijgt met op het schermpje van de navigatie de tijdsaanduiding en uit welke richting de volgende trein is te verwachten. Hiervoor zullen de treinen aan de navigatiebedrijven een GPS-signaal moeten uitzenden over hun positie. De navigatiebedrijven zijn dan in staat om de snelheid vast te stellen en daarmee de berekening te maken over hoeveel tijd deze trein de overweg nadert c.q. passeert, waardoor bestuurders ervan op de hoogte kunnen zijn dat er een trein nadert, van welke kant die komt en over hoeveel tijd die er zal zijn. Hierdoor kan beter kan worden ingeschat wat nog een veilige passage kan zijn.

De voordelen
 • Minder dodelijke slachtoffers
 • Minder gewonden
 • Minder schade aan voertuigen, treinen en infrastructuur
 • Minder vertragingen op het spoor
 • Minder bijna-ongelukken (met veel stress voor treinbestuurders)
De nadelen
 • Kosten voor betrokken partijen
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Verkeer en infrastructuur
 • ProRail
 • Spoorwegmaatschappijen
 • De autonavigatie bedrijven(TomTom en e.a.)
 • Veilig Verkeer Nederland
Wie helpt ons aan

Meer gedetailleerde cijfers of een schatting van de te realiseren effecten.

Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 20/10/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar