Ontwikkelingshulp effectiever inzetten!

Ontwikkelingshulp effectiever inzetten!

door ontmanteling van het confettikanon

De feiten
 • Ontwikkelingssamenwerking is een poging om ontwikkelingslanden te helpen zich verder te ontwikkelen om een hogere levensstandaard te bereiken.
 • Binnen de Verenigde Naties is de z.g. OESO-norm afgesproken en betekent, dat 0,7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) dient te worden besteed aan ontwikkelingssamenwerking.
 • De ontwikkelingshulp van de EG bedroeg in 2021 in totaal ca. €66 miljard.
  • Veel lidstaten, met name in Oost-Europa, geven maar iets meer dan 0,1 procent van hun BPN aan ontwikkelingshulp
 • Sinds 2011 besteedt Nederland 0,7% van het bruto nationaal product (BNP) aan ontwikkelingshulp, dat is in 2023 ca. 4,1 miljard euro.
  • Volgens het jaarverslag besteedde Nederland in 2022 €4,76 miljard aan ontwikkelingshulp, hetgeen neerkomt op 0,61 procent van het BMP
 • Bij een aantal andere ‘rijke’ landen zijn percentages gangbaar van:

o      Luxemburg 0,93

o      Zweden 1,1%

o      Denemarken o,85%

 • België 0,46%
 • Ontwikkelingssamenwerking van Nederland valt onder het Ministerie van Economische Zaken in nauw overleg met Buitenlandse Zaken.
 • Nederland maakt verschil tussen z.g.
  • Combinatielanden (zijn landen waarbij de ontwikkelingssamenwerking bestaat uit financiële ondersteuning en bevordering van de handel met die landen, waarbij duurzaamheid en digitalisering leidend zijn voor de keuze)
  • Lage- en middeninkomenslanden (10)
  • Op dit moment zijn dat 14 van dergelijke combinatielanden waaronder:
   • Bangladesh
   • Colombia
   • Egypte (voorstel hiermee te stoppen)
   • Ghana
   • India (voorstel hiermee te stoppen)
   • Indonesië
   • Ivoorkust
   • Kenia
   • Marokko (voorstel hiermee te stoppen)
   • Nigeria (voorstel hiermee te stoppen)
   • Oekraïne (te heroverwegen)
   • Senegal
   • Vietnam
   • Zuid-Afrika ((voorstel hiermee te stoppen)
  • Met een aantal landen bouwt Nederland de ontwikkelingsrelatie, (was al bescheiden) af
   • Algerije
   • Libië
   • Mauritanië
  • Nederland heeft ook een relatie gericht op specifieke doelen met 10 lage- en middeninkomenslanden
   • Afghanistan
   • Bangladesh
   • Egypte
   • Irak
   • Jordanië
   • Kenia
   • Libanon
   • Somalië
   • Tsjaad
   • Tunesië
  • Onderzoeken of de vrijkomende gelden voor de landen waarmee we stoppen, voldoende is om een klein land min of meer te adopteren, daar alle aandacht aan te besteden en daarmee volledig op het gewenste niveau te brengen
  • Dit geld beschikbaar stellen aan andere landen wekt verbittering bij die mensen die het in eigen land arm zijn en het financieel heel moeilijk hebben.

o   Stille armoede!

o   Voedselbanken

o   Leven onder de armoedegrens

o   Schuldenproblematiek en -sanering

Het idee

Als ik minister was, dan zou ik de huidige vorm van ontwikkelingssamenwerking, waarbij we naar mijn mening op te veel plekken met ons geld strooien, deels op de schop nemen en de volgende maatregelen willen voorstellen:

 • De begroting voor Ontwikkelingshulp verhogen van 0,7 naar 1% van het BNP.
 • Veel minder landen dan nu het geval is hulp willen bieden van ca. 22 terugbrengen naar bv.10
 • Hierdoor meer effect zichtbaar maken.
 • De dan beschikbaar te stellen middelen kunnen beter worden gemonitord
 • Corruptie kunnen we beter voorkomen, dus worden de middelen beter besteed en kunnen we tijdiger bijsturen

Verder bij de hulp vooral voorrang geven aan:

o   Educatie van de jongeren

o   Zelfredzaamheid voor de gehele bevolking

o   Voorlichting over vrijwillige geboortebeperking en gratis anticonceptiemiddelen

Het ontwikkelingsbudget wordt nu ingezet op:

 • Onderwijs en werk
 • Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen
 • Voedselzekerheid
 • Duurzame landbouw
 • Waterbeheer (drinkwater en watermanagement)

Ik zou dat pakket willen uitbreiden met zaken waar Nederland goed in is en ook over veel expertise beschikt, waaronder:

o    Rechtsorde

o    Seksuele voorlichting

o    Veiligheid

o    Volksgezondheid

 • Direct stoppen met het geven van hulp als een van de landen die we ondersteunen
  • de LBTI-strafbaar stellen
  • men ernstig de mensenrechten schendt (b.v. Genocide, doodstraf)
  • de zittende regeringsleider steeds meer dictatoriale trekken vertoond
 • De aparte Staatssecretaris voor buitenlandse handel en ontwikkelingshulp , die zich in het buitenland Minister mag noemen handhaven
 • Meer personen uit deze donorlanden hier in Nederland opleiden
 • Om deze voorstellen te verwezenlijken is terecht een breder draagvlak van de Nederlandse bevolking noodzakelijk. Het gaat hierbij per slot van rekening om hele grote bedragen.

In dat verband wil ik dat dit grotere bedrag (ca. €10.1 miljard) alvorens het aan de ontwikkelingslanden wordt besteed eerst wordt gekort met

 • het in Nederland uitgekeerde bedrag aan bijstandsuitkeringen (2 miljard)
 • Alle kosten voor exploitatie of het overbodig maken van de voedselbanken. (ca. 30 miljoen)
 • Alle kosten die het Ministerie van onderwijs beschikbaar stelt aan scholen, om in het basis- en voortgezet onderwijs, daar waar nodig, leerlingen van maaltijden of boodschappenkaart te voorzien. €100 miljoen.

Zodat voor ontwikkelingswerk ca. €8 miljard beschikbaar is.(is ca. 0,8% van het BNP)

De voordelen
 • In het betreffende ontwikkelingsland:
  • Meer focus op minder landen
  • Beter opgeleide jeugd ter plaatse
  • Minder de behoefte om het land te verlaten
  • Mindere bevolkingstoename
  • Grotere effectiviteit van onze inzet van 1%
  • Meer instemming van Nederlandse belastingbetaler door betere besteding
  • Betere acceptatie van de minder bedeelden en armen, die zien dat de kosten van armoedebestrijding, eerst van de ontwikkelingsbegroting worden afgetrokken.
De nadelen
 • Meer uitgaven in de Rijksbegroting. Als we dat percentage verhogen naar 1% stijgt het bedrag op basis van schatting 2023 naar 10.1 miljard per jaar.
 • Jammer voor die landen die nu ook al hulp krijgen, maar waarmee wordt afgebouwd en gestopt
Directbetrokkenen bij dit onderwerp
 • Ministerie van Economische zaken
 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ambassades van de betrokken landen
 • Ministerie van Financiën

Minister van Armoedebestrijding

Wie helpt ons aan
 • meer vóór- en tegenargumenten, eventuele verbeteringen en/of cijfers?
Meer informatie
Foto/video

Idee van: Ben
Publicatiedatum van dit voorstel: 27/05/2023

Ook dit voorstel onder het 5-letterig keurmerk: VVVVV*

* Voortdurend Voor Verdere Verbetering Vatbaar

0 Reacties

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *